Urząd Miasta Włocławek Oficjalny serwis miejski

data środa, 2 września 2015    Imieniny: Juliana, Stefana   godzina

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo top logo

Scieżka do tej strony: poziom 1: Serwis miejski poziom 2: Archiwum aktualności jesteś tutaj: Najnowsze informacje Biura Rzecznika Prasowego

Najnowsze informacje Biura Rzecznika Prasowego rss

Mieszkania na sprzedaż

 Do końca października zakończy się sprzedaż dotychczasowym najemcom około 40 kolejnych mieszkań komunalnych. W tym roku, zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Pałuckiego, sprzedano już 37 tego rodzaju lokali.  

Dodane przez: 2007-08-27

Mieszkania na sprzedaż

 Prezydent Miasta Andrzej Pałucki podpisał zarządzenie w sprawie wykazu 35 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek przeznaczonych do sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące lokali dostępne są na stronie www.wloclawek.pl w dziale: Przetargi – nieruchomości – wykazy. Przypomnijmy, ze zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), najemcom lokali wymienionych w wykazie przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

Dodane przez: 2007-10-15

Mieszkania socjalne

 Wkrótce do użytku oddanych zostanie 158 mieszkań socjalnych. Wiadomo już, że 5 mieszkań przypadnie wychowankom Domu Dziecka. Z nowego lokum cieszyć się będzie 25 rodzin znajdujących się dotychczas na liście osób zagrożonych katastrofą budowlaną (całkowicie rozwiązuje to problem tych rodzin, które dotychczas mieszkały w budynkach administrowanych przez miasto). Ponadto 23 mieszkania  zostaną przydzielone osobom po wyrokach eksmisyjnych zasądzających przydział mieszkania socjalnego oraz 9 rodzinom z osiedla Zakręt. Najwięcej bo 65 lokali otrzymają rodziny z listy oczekujących na przydział lokali komunalnych. Przypominamy, że w grudniu ubiegłego roku Włocławek otrzymał  1 332 420, 83 zł  z Ministerstwa Infrastruktury na budownictwo socjalne.

Dodane przez: 2005-10-18

Migracja edukacyjna od przedszkola

 Nie tylko włocławianie uczą się w miejskich „zerówkach”. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy organami prowadzącymi na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w wys. 1 015 zł, do oddziału „0” w Zespole Szkół nr 3 uczęszcza dziecko z Gminy Brześć Kujawski. We Włocławku do 86 oddziałów przedszkolnych uczęszcza ogółem 1952 dzieci.

Dodane przez: 2007-02-26

Mija 30 lat

W tym roku 30 – lecie działalności obchodzi Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy  przy ul. Sielskiej we Włocławku. Uroczystości z tej okazji odbędą się jutro o godzinie 10.00 w Jadłodajni „U św. Antoniego”.

Dodane przez: 2006-06-08

Mija termin podatku od nieruchomości

Wydział Finansów UM przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Dodane przez: 2007-01-15

Więcej z artykułu Mija termin podatku od nieruchomości

Mija termin składania wniosków

W przyszły wtorek tj. 15 marca mija termin składania wniosków w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Dodane przez: 2005-03-10

Więcej z artykułu Mija termin składania wniosków

Mikołaj na dachu

Również w poniedziałek 6 grudnia, w „Mikołajki” na dachu Domu Handlowego „Kujawiak” przy Placu Wolności, jak co roku pojawi się postać symbolizująca Św. Mikołaja. Będzie to jeden z elementów zdobiących nasze miasto i przypominających o zbliżających się świętach.  W tym tygodniu rozpoczęto wieszanie światełek i przystrajanie drzew na ulicy 3 Maja, a już wkrótce na Placu Wolności pojawią się udekorowane drzewka. W tym roku  po raz pierwszy przystrojona zostanie ul. Okrzei – w okolicy Placu 11 Listopada.

Dodane przez: 2004-12-03

Newsletter

Mapa

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl


Podziel się    

Created by Net P.C.