Urząd Miasta Włocławek

Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. nr. (54) 4144269 lub adresem e-mail iod@um.wloclawek.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
  b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
      publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia
  c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
      na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
      – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
  d) na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane
      – art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od podstawy prawnej przetwarzania
  a) pkt 3a i 3b – czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
      (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
      wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
      zakładowych lub innych szczególnych przepisach prawa,
  b) pkt 3c przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym
      w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości,
  c) pkt 3d do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego
      przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych
  a) pkt 3a i 3b – obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa,
  b) pkt. 3c – obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy,
  c) pkt 3d – dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie np. nieważnością głosu
      oddanego w głosowaniu na propozycje do budżetu obywatelskiego, niemożliwością otrzymywanie
      informacji z Newslettera urzędu.

Polityka Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij