W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

„Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni w Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku

Oś priorytetowa 2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu , Działanie: 2.5. „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni w Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku przyczyniły się do realizacji celu głównego, jakim jest „Wzrost powierzchni terenów zieleni poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego na terenie Miasta Włocławek”. Ponadto dzięki realizacji projektu zwiększyła się dostępność mieszkańców do wysokiej jakości infrastruktury zieleni, zwiększyła się różnorodność fauny i flory na obszarze objętym projektem, co jednocześnie pozwoliło na wykorzystanie lokalnych walorów środowiskowych związanych z obszarem nadrzecznym o zróżnicowanej konfiguracji terenu i rozbudowanym naturalnym układzie wodnym (rzeka i niewielkie zbiorniki wodne starorzecza).

Zakres prac:

 • rewaloryzacja i przebudowa istniejącej szaty roślinnej (Park im. H. Sienkiewicza – 0,75 ha, Słodowo – 5.90 ha),
 • zabiegi z zakresu gospodarki drzewostanem (usunięcie drzew suchych, zamierających, zdeformowanych, trzebież selektywna w grupach zdominowanych przez gatunki ekspansywne, zabiegi pielęgnacyjne związane z usunięciem posuszu z koron drzew),
 • renowacja terenów zieleni (oczyszczenie terenu i usunięcie zanieczyszczeń nawiezienie ziemi, wysiew trawy i roślin łąkowych),
 • nasadzenie drzew, krzewów i bylin wzbogacające istniejącą szatę roślinną, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań siedliskowych,
 • montaż budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów,
 • umocnienie zboczy przed osuwaniem się mas ziemnych i zabezpieczenie przed spływem wód powierzchniowych z wykorzystaniem projektowanych umocnień jako siedzisk dla rekreacji codziennej oraz podczas organizacji okolicznościowych imprez kulturalnych,
 • profilowanie terenu w obszarze skarp, niwelacja wybranych nasypów i nierówności, zasypanie niecek nieczynnych basenów itp.,
 • uporządkowanie terenu w rejonie dwóch istniejących stawów polegające na wycince roślin w związku z utrzymaniem wód stojących.

W ramach prac wykonano również infrastrukturę dla lepszego udostępnienia zieleni:

 • utworzenie wygrodzonego terenu wielofunkcyjnego z „zieloną klasą”,
 • przebudowę istniejącego budynku technicznego dawnego basenu – adaptacja na wiatę i punkt widokowy,
 • częściową rozbiórkę zdekapitalizowanych obiektów budowlanych dawnego kompleksu basenów miejskich,
 • budowę pomostu o pow. ok. 36 m2,
 • przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego, z budową ścieżki pieszo-rowerowej, wewnętrznych dróg dojazdowych i placów do okazjonalnego wykorzystywania przez pojazdy uprzywilejowane oraz ciągów pieszych o nawierzchni przepuszczalnej,
 • budowę i montaż elementów małej architektury,
 • utworzenie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci,
 • utworzenie nowoczesnego placu zabaw dla młodzieży (dinozaur),
 • utworzenie placu rekreacji biernej,
 • wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej celem zapewnienia dostawy wody na potrzeby okazjonalnego podlewania zieleni (punkty poboru wody) oraz zasilania projektowanych zdrojów (poidełek),
 • wykonanie oświetlenia parkowego wybranej części terenu,
 • wykonanie na terenie parku sieci energetycznych w zakresie potrzebnym do użytkowania.

Dane finansowe:

Całkowity koszt projektu:  16 003 485,64 złotych

Kwota dofinansowania z POiŚ:  10 498 575,14 złotych

Okres realizacji: od sierpnia 2016 r. do sierpnia 2019 r.

Trwa rozliczanie projektu.

Facebook