W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

Zmieńmy razem Włocławek - czekamy na Wasze pomysły! milionynawłocławek

„WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – projekt w ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Opracowana dla miasta Włocławek diagnoza wskazała szereg kluczowych problemów, które w znacznym stopniu wpływają na rozwój naszego Miasta. Problemy te wyznaczyły nam cele, które możemy osiągnąć poprzez realizację zgłoszonych przez Was projektów. Wpłyną one nie tylko na zmianę wizerunku naszego miasta na zewnątrz i wewnątrz, ale również na poprawę sytuacji społeczno–gospodarczej, finansowej, instytucjonalnej oraz jakości środowiska naturalnego.

Drodzy Mieszkańcy Włocławka, jeśli macie pomysły na rozwiązanie zdiagnozowanych kluczowych problemów naszego Miasta, opiszcie je nam. Wypełnijcie załączoną Kartę pomysłu i spróbujcie przypisać proponowanym przez Was działaniom wskazane niżej cele, które zbliżą nas do nowej wizji Włocławka. Mamy nadzieję, iż przygotowana poniżej tabela będzie pomocna. Być może zainspiruje Was do wskazania działań naprawczych, które zrealizują zakładane cele, a w efekcie pozwolą nam i naszym dzieciom żyć w mieście skrojonym na miarę potrzeb włocławian.

TABELA DO KARTY POMYSŁU

Nasze problemy Do czego zmierzamy? Co chcemy osiągnąć?

Postępujący spadek liczby mieszkańców:

 • ujemny przyrost naturalny
 • odpływ mieszkańców, w szczególności wykształconej młodzieży
 • suburbanizacja: wyludnianie miasta (osiedlanie się mieszkańców Włocławka w gminach ościennych z uwagi na lepsze warunki mieszkaniowe i środowiskowe)
 • ujemne saldo migracji
 • Ograniczenie depopulacji
 • Analiza kierunków kształcenia zawodowego
 • Dualny system kształcenia młodzieży na kierunkach technicznych
 • Miasto jako katalizator wspólnych inicjatyw
 • Wzrost jakości życia mieszkańców
 • Zatrzymanie mieszkańców we Włocławku
 • Zachęcenie do powrotu mieszkańców, którzy emigrowali z Miasta
 • Zapewnienie terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz budowa mieszkań komunalnych
 • Miasto – alternatywa dla metropolii
 • Miasto czyste i zielone
 • Miasto z witalnym śródmieściem
 • Miasto łączące pokolenia
 • Miasto posiadające przestrzeń do budowania relacji
 • Miasto bezpieczne
 • Miasto z dostępnymi usługami społecznymi
 • Miasto z mieszkaniami adekwatnymi do potrzeb jego mieszkańców
 • Miasto przychylne przedsiębiorcom w każdym wieku
 • Miasto możliwości rozwoju i kreacji dla młodzieży i wszystkich grup
 • Szkoły podążające za zmianą „Przemysł 4.0”
 • Miasto dialogu przedsiębiorców i uczelni
 • Miasto współpracujące z innymi gminami (w zakresie dot. turystyki i wypoczynku oraz rozwoju potencjału gospodarczego)
 • Miasto budujące wspólnoty przynależności poprzez sport, pielęgnowanie oddolnych działań społecznych, naukę lokalnej historii i tradycji w szkołach podstawowych
 • Miasto wyzwolone od nadmiernego ruchu samochodowego

Starzenie się społeczeństwa:

 • negatywne zmiany w strukturze wieku mieszkańców
 • brak zastępowalności ludności w wieku produkcyjnym – w Mieście brakuje niemal 3 500 osób, które mogłyby zastąpić pracowników odchodzących na emeryturę
 • Stwarzanie warunków do aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym
 • Stwarzanie warunków do przekwalifikowania się osób w średnim wieku tak, aby w przyszłości posiadały pożądane przez pracodawców kompetencje
 • Znoszenie barier architektonicznych w miejscach pracy
 • Przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób starszych
 • Przystosowanie miasta do potrzeb osób starszych
 • Aktywizacja społeczna seniorów
 • Miasto możliwości rozwoju i kreacji dla młodzieży i wszystkich grup
 • Szkoły podążające za zmianą „Przemysł 4.0”
 • Miasto łączące pokolenia
 • Miasto dostępne

Niski poziom przedsiębiorczości:

 • niski wskaźnik Floridy (współczynnik „kreatywności” społeczeństwa)
 • mała aktywność zawodowa młodych ludzi, brak zastępowalności ludności w wieku produkcyjnym
 • brak sukcesji pokoleniowej firm
 • brak wykwalifikowanych pracowników
 • niewystarczająca intensywność działań promujących lokalną gospodarkę
 • niski poziom integracji włocławskich przedsiębiorców między sobą oraz z lokalną społecznością
 • Kształcenie zawodowe dostosowane do lokalnego rynku pracy i zmian demograficznych zachodzących w kolejnych latach jako istotny czynnik wpływający na utrzymanie stabilności zatrudnienia w lokalnych przedsiębiorstwach
 • Podniesienie poziomu zaufania w relacji Przedsiębiorcy – Samorząd
 • Podniesienie poziomu integracji włocławskich przedsiębiorców między sobą oraz z lokalną społecznością
 • Miasto dobrych szkół i uczelni związanych z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy
 • Szkoły podążające za zmianą – „Przemysł 4.0”
 • Miasto dialogu przedsiębiorców i uczelni
 • Miasto możliwości rozwoju i kreacji dla młodzieży i wszystkich grup

Zdecydowanie zbyt niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców:

 • wykluczenie społeczne
 • bezrobocie jako istotny wskaźnik charakteryzujący jakość życia mieszkańców
 • niski poziom wynagrodzeń
 • zadłużenie mieszkań komunalnych i socjalnych
 • zaległości czynszowe
 • Wzrost jakości życia mieszkańców
 • Miasto bezpieczne
 • Miasto aktywizujące społeczność
 • Miasto budujące wspólnoty przynależności poprzez sport, pielęgnowanie oddolnych działań społecznych, naukę lokalnej historii i tradycji w szkołach podstawowych
 • Miasto z dostępnymi usługami społecznymi

Mała dostępność mieszkań:

 • zbyt mała liczba mieszkań oddawanych do użytkowania
 • niska powierzchnia nowowybudowanego mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca w wieku 25-34 lat
 • duże zapotrzebowanie na mieszkania z zasobu gminy
 • brak lokali mieszkalnych dla rodzin najbardziej potrzebujących
 • zbyt wysokie ceny mieszkań w stosunku do zarobków
 • Wzrost jakości życia mieszkańców
 • Miasto z mieszkaniami adekwatnymi do potrzeb jego mieszkańców

Niezadowalający stan środowiska naturalnego:

 • zła jakość powietrza
 • brak miejsca do składowania odpadów
 • zachorowalność mieszkańców na choroby układu krążenia i nowotwory
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego
 • Miasto czyste i zielone
 • Miasto współpracujące z innymi samorządami
 • Miasto przemysłu czasu wolnego
 • Miasto znaczących wydarzeń
 • Miasto współpracujące z innymi gminami w zakresie turystyki
 • Miasto wyzwolone od nadmiernego ruchu samochodowego
 • Miasto zdrowe – zdrowi mieszkańcy
 • Miasto wykorzystujące swoje walory przyrodnicze i położenie

Brak działań dla osób z niepełnosprawnościami:

 • niedostateczna dostępność budynków użyteczności publicznej
 • zbyt wysokie krawężniki utrudniające poruszanie się na wózkach
 • niedostateczne przystosowanie systemu przewozów do osób niepełnosprawnych (niewidzących i słabo widzących)
 • brak asystentów osób niepełnosprawnych
 • zbyt mała liczba miejsc, w których osoby niepełnosprawne mogą spędzać czas wolny bez poczucia stygmatyzacji
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie przestrzeni miejskiej do bezproblemowego użytkowania przez osoby o specjalnych potrzebach, w tym m.in. likwidacja barier architektonicznych
 • Przystosowanie komunikacji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Miasto bezpieczne
 • Miasto dostępne
 • Miasto aktywizujące społeczność
 • Miasto budujące wspólnoty przynależności
 • Miasto z mieszkaniami adekwatnymi do potrzeb jego mieszkańców
 • Miasto z dostępnymi usługami społecznymi

Utrwalony negatywny wizerunek Miasta jako skutek i przyczyna wielu problemów

 • Poprawa wizerunku Miasta wewnątrz i na zewnątrz
 • Miasto z instytucjami kultury na poziomie regionalnym
 • Miasto bezpieczne
 • Miasto rozpoznawalne w regionie i w kraju
 • Miasto znaczących wydarzeń
 • Miasto wykorzystujące swoje walory przyrodnicze i położenie

Do pobrania:

Karta Pomysłu

Instrukcja wypełnienia Karty

Facebook