W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Po lewej stronie widnieje flaga państwowa złożona z dwóch poziomych pasów białego oraz czerwonego, które są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego. Po drawej stronie widnieje Godło Rzeczypospolitej Polskiej które przestawia orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.


Celem realizowanych inwestycji jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie, co stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także przyczynia się do poprawy poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka.

Miasto Włocławek w latach 2019 – 2020 zrealizowało i nadal realizuje następujące zadania:


  1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 230296C od km 0+000 do km 0+431 w ciągu ul. Żytniej pomiędzy skrzyżowaniami Barską a Łanową obejmującej pełną infrastrukturę drogową w ramach zadania „Budowa ul. Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” we Włocławku”.

Dofinansowanie:  1 090 213,73 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 394 440,79 zł

Okres realizacji: kwiecień – październik 2019 r., zadanie zostało zakończone.


Na zamieszonym zdjęciu widoczna jest wybudowana jednojezdniowa dwupasmowa ulica Żytnia, z wykonanym oznakowaniem poziomym i pionowym, w tym oznaczonym kolorem niebieskim miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Po obu stronach wybudowanej ulicy znajdują się miejsca parkingowe, na których stoją zaparkowane samochody. W rejonie Szkoły Podstawowej widocznej w oddali, zamontowano próg płytowy tzw.W ramach inwestycji wybudowano jednojezdniową dwupasmową ulicę o długości 431 m. z miejscami do parkowania, obustronne chodniki, zjazdy do posesji, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej, do których zostało włączone odwodnienie liniowe. Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe wybudowanego odcinka drogi. Ponadto w rejonie Szkoły Podstawowej zamontowano 2 progi płytowe tzw. „poduszki berlińskie” dla bezpieczeństwa uczniów. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników tej drogi.


  1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C w mieście Włocławek na odcinku ulicy Grodzkiej od km 1+490 do km 2+140 wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2713C w mieście Włocławek na odcinku ul. Witoszyńskiej od km 1+000 do km 0+287”.

Dofinansowanie:  3 301 964,60 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 127 455,75 zł

Okres realizacji: marzec – listopad 2020 r.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje rozbudowę istniejących odcinków jezdni na ul. Grodzkiej o długości 650 m oraz na ul. Witoszyńskiej o długości 287 m, w tym: budowę parkingów i chodników z kostki brukowej, wysp kanalizujących ruch, drogi dla rowerów, zatok autobusowych i zjazdów indywidualnych do posesji, a także kanalizacji deszczowej. Zaplanowano również przebudowę wszystkich skrzyżowań z drogami podporządkowanymi montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz zagospodarowanie terenu przyległego zielenią wraz z nasadzeniami. Realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponadto zapewni dostęp do instytucji publicznych, tj. Oddziału Urzędu Pocztowego, Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, Oddziału Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Inwestycja stanowi II etap zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.


  1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C na odcinku ulicy Grodzkiej o długości 1.110 m od km 2+140 do km 3+250 w mieście Włocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dofinansowanie: 2 109 165,84 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 218 331 ,67 zł

Okres realizacji: luty – grudzień 2020 r.

W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa ul. Grodzkiej od skrzyżowania z ul. Witoszyńską do skrzyżowania z ul. Wiosenną na osiedlu „Zawiśle”. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, w tym: budowę wysp kanalizujących ruch stanowiących azyl dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę i rozbudowę chodników, zjazdów indywidualnych do posesji, miejsc parkingowych, zatoki autobusowej i 2 przystanków z peronami, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruch drogowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zaplanowano także zagospodarowanie terenu przyległego zielenią wraz z nasadzeniami oraz montaż 3 wiat przystankowych. Realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja stanowi III etap zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.


4. „Budowa ulicy gminnej Stromej o długości 255 m od km 0+000 do km 0+255 w mieście Włocławek”.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru nr 2/2019/FDS ogłoszonego przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Celem Programu było wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej. Budowa ulicy Stromej przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników tej drogi.

Zakres prac:

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę dwóch odcinków drogi gminnej, w tym: jezdni z płyt betonowych, zjazdów do posesji, dwóch skrzyżowań, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, studzienek ściekowych i rewizyjnych oraz sieci rurociągów kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wód opadowych. Ponadto droga została oświetlona, zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a teren przyległy do drogi został zagospodarowany zielenią. Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury dotyczącymi informowania o źródle finansowania inwestycji dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Celowego, w tym Funduszu Dróg Samorządowych, na ww. inwestycji zostały umieszczone dwie tablice informacyjne na początku i końcu ulicy, zawierające informacje na temat wysokości otrzymanego dofinansowania oraz źródła jego pochodzenia.

Dane finansowe:

Całkowity koszt zadania: 988 030,20 zł.

Kwota dofinansowania z FDS: 383 002,43 zł.

Okres realizacji: od lipca do października 2020 r.


5. „Rozbudowa ul. Szewskiej  o długość 955,26 m od km 0+000 do km 0+955,26) wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do Al. Jana Pawła II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” w mieście Włocławek”.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru nr 1/2020/FDS ogłoszonego przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Kwota dofinansowania: 3 236 239,00 zł

Okres realizacji zadania: czerwiec 2021 – styczeń 2022

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Szewskiej o łącznej długości 955,26 m wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do Al. Jana Pawła II. W ramach zadania wykonana zostanie ulica  jednojezdniowa wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i zjazdami do okolicznych posesji. Na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania z ul. Kaletniczą, ze względu na brak terenu dla oddzielnego chodnika i ścieżki rowerowej powstanie ścieżka pieszo - rowerowa. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania: 
z ul. Letnią i z ul. Metalową, rozbudowane skrzyżowanie z ul. Kaletniczą, a także zbudowane skrzyżowanie z Al. Jana Pawła II oraz zamontowane oświetlenie zgodne z wytycznymi BRD, poprawiające widoczność pieszego i rowerzysty. W celu ograniczenia prędkości pojazdów wykonane zostaną dwa wyniesione skrzyżowania: z ul. Metalową i ul. Kaletniczą. Jednocześnie na przejściach dla pieszych na ul. Szewskiej i drogach wewnętrznych, przy krawędzi jezdni zostanie zamontowany jeden rząd płyt ostrzegawczych koloru żółtego. Ponadto planuje się wykonanie wpustów ulicznych, studzienek ściekowych i rewizyjnych oraz sieci nowych rurociągów kanalizacji deszczowej. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe oraz organizacja ruchu wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Teren przyległy zagospodarowany będzie zielenią. Realizacja inwestycji umożliwi połączenie ul. Letniej z Al. Jana Pawła II i  stanowi część większego zamierzenia mającego na celu uzupełnienie sieci drogowej o ciągi komunikacyjne stanowiące alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe we Włocławku. Jednocześnie, inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną terenów, przez które będzie przebiegać.

W dniu 14 września 2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie zadania kwotą 3 236 239,00 zł.

Facebook