W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

Miasto Włocławek ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych – Runda rekrutacyjna nr 2/DnS/2020

Logotyp programu Dotacja na startBaner zawiera logotypy i graficzne oznaczenia projektu. Od lewej strony widnieją: logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski, godło Województwa Kujawsko-Pomorskiego, flaga Unii Europejskiej z oznaczeniem Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 2/DnS/2020
 z dnia 03.12.2020 r.

do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie


Gmina Miasto Włocławek informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.

I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach

z terenu Gminy Miasta Włocławek (powiat: m. Włocławek)

III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają  kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • indywidulane doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji,
  • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
  • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
  • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
    • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł;
    • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w paragrafie 6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Gmina Miasto Włocławek  nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl bądź kontaktu telefonicznego.

Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 2/DnS/2020 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zakwalifikowanych zostanie 50 osób. 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: www.wloclawek.pl i Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości: www.inkubator.wloclawek.pl.

REGULAMIN PROJEKTU i REKRUTACJI UCZESTNIKÓW (*.ZIP 5,6 MB)


Informacji dotyczących naboru udziela:

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastart@inkubator.wloclawek.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastart@tarr.org.pl


Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Facebook