W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

Informacja o pozyskanych przez miasto środkach zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej

INFORMACJA O FUNDUSZACH UNIJNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 – 2013
stan na dzień 04.02.2015r.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Projekty kluczowe

L.P.

Tytuł projektu

Całkowity koszt projektu w PLN

Kwota dofinansowania
w PLN

1.

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

20 749 708,77

11 411 763,42


2.

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny

32 801 970,91

15 858 434,713.

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej

Etap I –

8 131 411,67


Etap II –

22 606 966,89

Etap III –

27 240 000

Etap I –

4 047 384,75


Etap II –

9 449 074,24

Etap III –

7 300 143,03


4.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek p dł. 950m.

4 120 272,88

2 106 750,00

5.

Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego

4 358 735,28

2 514 446,916.

Centrum Kultury „Browar B” – adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego - Łęgska

34 260 227,42

25 469 752,37


7.

Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki miasta Włocławek

7 646 129,78

3 065 565,56

Razem:

161 915 423,60

81 223 314,99

Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Lokalny Program Rewitalizacji

1.

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element II

6 052 090,32

3 069 988,46

2.

Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów

12 510 941,86

6 382 157,19


3.

Rewitalizacja Zielonego Rynku

9 807 969,68

6 252 731,17


4.

Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

1 728 482,16

1 076 259,00

5.

Remont budynku Inspektoratu ZUS

1 924 135,23

570 134,23

6.

Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku

12 011 370,86

7 787 003,32

7.

Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno – społeczne

1 540 522,56

1 051 723,12

8.

Monitoring Śródmieścia


1 438 165,31

987 552,71

9.

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element I – Przebudowa Starego Rynku

5 363 519,70

2 388 174,30

10.

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – etap II

2 189 459,92

305 294,47

Razem:

54 566 657,60

29 871 017,97

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

1.

Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

297 676,00

193 489,40

Razem:

297 676,00

 193 489,40

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

2.

Przebudowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Włocławku

1 889 535,01

1 111 775,60

Razem:

1 889 535,01

1 111 775,60

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu


1.

Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu Kujawskie poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

7 225 953,76

7 225 953,76

Razem:

7 225 953,76

7 225 953,76

Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów


1.

Promocja terenów inwestycyjnych Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego podczas międzynarodowych targów nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL 2009 – Monachium Niemcy, październik 2009 roku.

65 871,95

46 110,35

2.

Promocja terenów inwestycyjnych Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego podczas międzynarodowych targów nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL 2010 – Monachium Niemcy, październik 2010 roku.

60 213,59

51 181,55

Razem:

126 085,54

97 291,90

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 


1.

Przebudowa drogi krajowej nr 1
w granicach administracyjnych miasta Włocławek

204 977 744,18

164 397 225,58

2.

Przebudowa drogi krajowej nr 1

w granicach administracyjnych miasta Włocławek – etap IV

15 144 073,37

12 872 462,36

3.

Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji II etap

56 675 007,72

28 542 950,76

4.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek

7 031 520,00

2 739 009,71

Razem:

283 828 345,27

208 551 648,41

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


1.

Przygotowanie do realizacji projektu pn. „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny

174 680,00

96 703,20,00


2.

Internet „oknem na świat” dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka

651 334,20

553 634,07

Razem:

826 014,20

650 337,27

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty realizowane przez Gminę Miasto Włocławek

1.

Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji

1 260 740,00

1 260 740,00

2.

Wiedza + umiejętności = pewna praca

880 493,53

768 230,60

3.

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009

2 000 000, w tym dla Gminy Miasto Włocławek – 179 648,00

155 959,00

4.

Własny biznes – postaw na siebie

803 352,30

803 352,30 w tym dla Włocławka 14 937,96

5.

Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka

2 872 376,00

2 728 757,20 – 95% w tym dla Gminy Miasto Włocławek – 346 462,84

6.

Stop bierności, bądź kobietą sukcesu

871 160,00

871 160,00

7.

Pracownik XXI wieku

1 511 493,00

1 284 769,05

8.

ABC Przedsiębiorczości – jak założyć firmę i osiągnąć sukces

69 100,00

69 100,00

9.

Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika

1 117 388,24

949 780,00

10.

Dobra praktyka najlepszym nauczyciele

2 021 754,56

2 021 754,56

11.

Włocławek podnosi swoje kwalifikacje

1 463 079,83


1 243 617,85


12.

Dołączymy do Reichsteina

1 636 879,58


1 391 347,64


13.

Włocławek uczy praktycznie

4 016 500,85

3 414 025,70


Razem:

18 703 966,16

13 791 885,20

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez włocławskie szkoły

1.

Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie

214 983,60

187 544,60

2.

Dobry zawód – atrakcyjna praca

280 493,29

250 440,44

3.

W Chemiku masz najłatwiejszy start w dorosłe życie

689 034,16

606 350,06

4.

Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy

170 620,00

150 146,60

Razem:

1 355 131,05

1 194 481,70

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez MOPR 

1.

Aktywna Integracja – Projekt Systemowy „A” MOPR Włocławek

4 397 367,62

3 935 644,02

2.

Aktywna Integracja – Projekt Systemowy „B” MOPR Włocławek

73 428,98

65 718,94

3.

Uwierzyć w siebie

738 721,44

738 721,44 (85%
z EFS, 15% z budżetu państwa)

4.

Aktywna Integracja


983 656,33

983 656,33

5.

S.O.S. Szansa – Odwaga – Sukces


1 146 395,14

1 146 395,14

Razem:

7 339 569,51

6 870 135,87

 Łączna kwota dofinansowania z programów operacyjnych  2007-2013: 

RPO WK-P       -  119 722 843,62 zł

POIŚ                  -  208 551 648,41

POIG                  -         650 337,27  zł

POKL                -     21 856 502,77 zł

 

RAZEM:       -  350 781 332,07zł 

Facebook