Urząd Miasta Włocławek

Informacje dot. przygotowań do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacja dotycząca przygotowań do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek w zakresie edukacji.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w tym także dla  Gminy Miasto Włocławek będą trwały od 12 do 25 lutego 2018 roku. W tym okresie planuje się zorganizować dla 200 uczniów półkolonie zimowe w sześciu włocławskich szkołach tj. w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żytniej 47, Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Cyganka 6/10, Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Wienieckiej 46, Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Gniazdowskiego 7, szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Starodębskiej 21 b oraz Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Szkolnej 13. Spełniając wymagania formalne każda ze szkół zgłosi organizację wypoczynku zimowego do Kuratora Oświaty wraz z niezbędną dokumentacją. Szkoły organizujące półkolonie przekazały do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek programy półkolonii zimowych.

Na realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w roku 2018 w budżecie miasta zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 złotych, z tego na półkolonie zimowe planuje się wydać  kwotę 33 900 złotych. Ze środków tych zostaną wypłacone wynagrodzenia dla kierowników i wychowawców, posiłki dla dzieci  i  pozostałe wydatki bieżące.

Głównym celem organizowania półkolonii jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego wypoczynku w atmosferze zabawy i relaksu ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania poprawnych relacji rówieśniczych. W celu osiągnięcia celów szczegółowych organizowane będą zajęcia, które mają sprzyjać integracji uczniów, rozwijaniu pasji i talentów, propagowaniu idei sportu wśród dzieci jako formy aktywnego wypoczynku rozwijaniu bezpiecznych zachowań, rozwijaniu kultury fizycznej, wyrabianiu samodyscypliny, doskonaleniu umiejętności czytania i technologii informacyjnych, racjonalnemu wykorzystaniu czasu, ukazywaniu wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań, koleżeństwa i przyjaźni, poznawaniu dziedzictwa kulturowego i dorobku lokalnych artystów, wpajaniu zasad kulturalnego zachowania się w rożnych miejscach publicznych. Dzieci będą nabywać podstawowe umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Zajęcia dla uczniów trwać będą przez cały okres ferii od godziny 8.00 do 13.00. Organizatorzy półkolonii  zapewnią uczestnikom półkolonii dwa posiłki: śniadanie i obiad. Stawka żywieniowa będzie wynosiła 6 złotych na ucznia. Przyjęte w szkołach  ramowe plany dnia będą stanowić gwarancję zdrowego stylu życia, higieny pracy i relaksu. Dzieci będą miały zapewnioną fachową opiekę wychowawców oraz bogaty program rekreacyjny. Planowany jest szereg zajęć na świeżym powietrzu. Bezpośredni kontakt z terenem naturalnym i przyrodą pobudza do intensywnej aktywności ruchowej o charakterze sportowym, a także kształci poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody.

Planowane są następujące sposoby realizacji programu wypoczynku zimowego:

 • warsztaty artystyczne: zajęcia plastyczne, techniczne, origami;
 • pogadanki;
 • turnieje;
 • gry i konkursy;
 • wycieczki tematyczne;
 • zajęcia na świeżym powietrzu;
 • zabawy integrujące;
 • zajęcia sportowe;
 • zajęcia kulinarne;
 • dyskoteka i bal karnawałowy.

Uczestnikom półkolonii zapewnione zostaną atrakcyjne formy spędzenia czasu wolnego zarówno na terenie szkoły jak i na terenie miasta Włocławek. W tym celu nawiązana zostanie współpraca z następującymi placówkami i instytucjami: Muzeum Diecezjalnym, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Galerią Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficznym, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją, Telewizją Kujawy, Centrum Kultury Browar B, Centrum Edukacji Ekologicznej, basenem, lodowiskiem, Nadleśnictwem Włocławek, Centrum Ruchu Drogowego,  Multikinem, Biblioteką Pedagogiczną, Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną. Wszystkie przygotowane formy aktywności będą miały różnorodny charakter i dostosowanie do wieku uczestniczących w nich dzieci.

Uczniowie biorący udział w półkoloniach będą uczestniczyć w: 

 • zajęciach językowych muzyczno – ruchowych;
 • zajęciach doskonalących umiejętność posługiwania się językami obcymi;
 • zajęciach plastycznych (origami) oraz grach i zabawach z językiem angielskim;
 • zajęciach sportowych (tenis stołowy, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka);
 • zajęciach na basenie i lodowisku;
 • zajęciach tanecznych;
 • spotkaniu z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim, leśniczym;
 • zajęciach w: Centrum Kultury Browar B, Galerii Sztuki Współczesnej, Bibliotece Pedagogicznej
  i w KPCEN, Muzeum Ziemi Kujawskiej, Centrum Ruchu Drogowego, zajęcia z brazylijskiego jiu – jitsu, zajęcia kulinarne w stołówce szkolnej, warsztaty artystyczno – plastyczne;
 • warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej;
 • oglądaniu filmów – wyjście do kina;
 • wyjście do klubu Taktyk.

Informacje dot. przygotowań do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży przygotowana przez Biuro Sportu i Turystyki.

Po zabawach lekkoatletycznych i koszykarskich przychodzi pora na ferie z piłką ręczną. Bezpłatne zajęcia dla dzieci poprowadzą trenerzy i instruktorzy MSPR Junak. W programie podstawowe elementy gry w piłkę ręczną, a także wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych i zabaw rekreacyjnych. Wśród atrakcji znajdą się kręgle, ognisko, zumba a także prawdziwy hit: bubble soccer. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają dyplomy i pamiątki. Zapisy w MSPR Junak Włocławek.

Ponadto będzie można korzystać z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. basenu, hali sportowej, harmonogram zostanie opracowany przy współudziale Wydziału Edukacji.

Udostępnione zostaną dwa lodowiska przy ul. Wysokiej i ul. Chopina. Z lodowisk będą mogli korzystać uczniowie włocławskich szkół po okazaniu legitymacji szkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Godziny bezpłatnych wejść: 11:00, 13:00, 15:00.


Ferie 2018

 

Centrum Kultury „Browar B.”

Termin: 12-23 lutego 2018 r.

Godziny: wg. grafiku zajęć

Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28

Osoba do kontaktu: Krystyna Mielczarska, tel. 54 427-02-46; 799 111 057

Odpłatność: w zależności od rodzaju zajęć

Program:

12 lutego – poniedziałek:

10.00-13.00 „Hocki-Klocki” – kreatywne zabawy z klockami i układankami, budowanie konstrukcji oraz konkursy z nagrodami; odpłatność: 10 zł;

13.00-15.00 „Hocki-Klocki” – kreatywne zabawy z klockami i układankami, budowanie konstrukcji; odpłatność: 5 zł;

13 lutego – wtorek:

10.00-13.00 „Kuchenne czary–mary” – warsztaty gastronomiczne dla dzieci; odpłatność: 10 zł;

13.00-15.00 „Hocki-Klocki” – kreatywne zabawy z klockami i układankami, budowanie konstrukcji; odpłatność: 5 zł;

14 lutego – środa:

10.00-13.00 „Walentynki w bibliotece” – warsztaty w bibliotece (filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej); odpłatność: 10 zł;

13.00-15.00 „Hocki-Klocki” – kreatywne zabawy z klockami i układankami, budowanie konstrukcji; odpłatność: 5 zł;

15 lutego – czwartek:

10.00-13.00 „Polowanie z obiektywem” - spotkanie z fotografem przyrody, odpłatność: 10 zł;

13.00-15.00 „Hocki-Klocki” – kreatywne zabawy z klockami i układankami, budowanie konstrukcji; odpłatność: 5 zł;

16 lutego – piątek:

10.00-13.00 „Koci, koci-łapci – w kocim świecie”- warsztaty związane z Międzynarodowym Dniem Kota; odpłatność: 10 zł;

13.00-15.00 „Hocki-Klocki” – kreatywne zabawy z klockami i układankami, budowanie konstrukcji; odpłatność: 5 zł;

19 lutego – poniedziałek:

10.00-13.00 „Z mikrofonem i kamerą” – warsztaty dziennikarskie dla dzieci; odpłatność: 10 zł;

13.00-20.00 Klub Gier Planszowych „Taktyk” - zabawy z planszówkami; odpłatność:  6 zł;

20 lutego – wtorek:

10.00-13.00 Teatr kamishibai - tradycyjna japońska sztuka opowiadania. Dzieci wysłuchają bajki estońskiej zobrazowanej poprzez przedstawienie kamishibai i wykonają ryby inspirowane tradycyjnymi estońskimi wzorami; odpłatność: 10 zł;

13.00-20.00 Klub Gier Planszowych „Taktyk” - zabawy z planszówkami; odpłatność:   6 zł;

21 lutego – środa:

10.00-13.00 Językowe gry i zabawy – konkursy, rywalizacje, zabawy z językiem angielskim; odpłatność: 10 zł;

13.00-20.00 Klub Gier Planszowych „Taktyk” - zabawy z planszówkami; odpłatność:   6 zł;

22 lutego – czwartek:

10.00-13.00 Klub Gier Planszowych „Taktyk” - zabawy z planszówkami oraz konkursy z nagrodami; odpłatność: 10 zł;

odpłatność: 10 zł;

13.00-20.00 Klub Gier Planszowych „Taktyk” - zabawy z planszówkami; odpłatność:   6 zł;

23 lutego – piątek:

10.00-13.00 „Wyginam śmiało ciało…” – warsztaty ruchowe z nagrodami na zakończenie ferii zimowych; odpłatność: 10 zł;

13.00-20.00 Klub Gier Planszowych „Taktyk” - zabawy z planszówkami;

odpłatność:  6 zł;


 

Klub „Stara Remiza”

Nazwa: „Tydzień z Gwiazdami”

Termin: 12-16 lutego 2018 r.

Godziny:    Poniedziałek 10.00-14.00

                   Wtorek 08.00-15.00

                   Środa 10.00-14.00

                   Czwartek 08.00-14.00

                   Piątek 10.00-14.00

Miejsce: Klub „Stara Remiza” ul. Żabia 8

Osoba do kontaktu: Andrzej Chmielewski, tel.54 232 10 22; 799 111 061

Odpłatność: 60 zł/osoba

Program:

12 lutego - poniedziałek: Chodnik Sławy (dzieci przygotują z foli przylepnej swoje gwiazdy, a następnie przylepią je wzdłuż korytarza imitując Chodnik Sławy w Hollywood oraz odcisną swoje dłonie lub stopy w masie solnej);

13 lutego - wtorek: wycieczka do Łodzi do Muzeum Kinematografii. Muzeum gromadzi filmy, plakaty, elementy scenografii, urządzenia techniczne oraz inne pamiątki związane z kinematografią;

14 lutego - środa: wyjazd do Kujawskiego Muzeum Oręża, Nauki i Techniki w Redczu Krukowym. Wśród zbiorów Muzeum znajdują się zabytkowe samochody, w tym także strażackie; motocykle, motorowery i rowery, sprzęt RTV, dawne maszyny i urządzenia produkcyjne, lokomobile, militaria ( m.in.: umundurowanie i wyposażenie żołnierzy), pamiątki z czasów wojen, a także transporter opancerzony SKOT, wyposażenie dawnych zakładów rzemieślniczych m. in.: apteki, fryzjera, czy szewca, a także obiekty związane ze szkołą: ławki, podręczniki, książki i przybory. Do ciekawszych eksponatów należą Samochód Fiat – Simca sprzed 1939, motorowery Niemen, rower tandem, radioodbiorniki Pionier z 1949 , Promyk, telewizor Neptun, a także aparat rentgenowski z 1950 roku. W muzeum zobaczyć można również samolot Wilgę, lokomotywę i samoloty bojowe;

15 lutego - czwartek: wycieczka do Parku Makiet Mikroskala w Koninie– zwiedzanie parku z przewodnikiem - poznanie technik modelarskich i obejrzenie pracowni – zabawa przy kulkowym tsunami 3 – mini dyskoteka przy kolorowych światłach, dymach i bańkach mydlanych – wycinanie na ploterze termicznym figurek styropianowych – korzystanie z gier manualnych oraz zabawek konstrukcyjnych – przebieranie się w stroje będące na wyposażeniu parku oraz robienie zdjęć pamiątkowych na ściance gwiazd;

16 lutego - piątek: „Jestem gwiazdą” - konkurs prezentujący dziecięce talenty, zakończenie.

 

Klub „Zazamcze”

Nazwa: „Ferie z wyobraźnią”

Termin: 12-23 lutego 2018 r.

Godziny: poniedziałek – piątek 10.00-14.00

Miejsce: Klub „Zazamcze” ul. Toruńska 87

Osoba do kontaktu: Maria Krukowicz, tel.54 232 25 66; 799 111 051

Odpłatność: 80 zł/osoba

Program:

12 lutego - poniedziałek: gry i zabawy dla dzieci;

13 lutego – wtorek: „Cudny świat z wyobraźnią za pan brat” - tworzenie ilustracji do wierszy Jacka Cudnego;

14 lutego - środa: wyjazd do Muzeum Zabawek w Toruniu;

15 lutego - czwartek: „Tajemniczy ogród” - warsztaty plastyczne z masą solną;

16 lutego – piątek: „Klaunolandia” - zabawy i konkursy z klaunem;

19 lutego – poniedziałek: Fotografia z wyobraźnią - spotkanie z fotografem

20 lutego – wtorek: wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl pt. „Kopciuszek”;

21 lutego – środa: „Klockarnia” - zabawy z klockami edukacyjnymi;

22 lutego – czwartek: spotkanie z Jackiem Cudnym autorem wierszy dla dzieci;

23 lutego – piątek: „Dico show” - zabawa taneczna na zakończenie ferii.


Klub „Łęg”

Termin: 12-22 lutego 2018 r.

Godziny: poniedziałek – piątek 10.00-14.00

Miejsce: Klub „Łęg” ul. Płocka 246

Osoba do kontaktu: Magdalena Musielewicz tel.54 233 97 05; 694 244 019

Odpłatność: 10 zł/osoba

Program:

12 lutego poniedziałek: dzień organizacyjny, omówienie zasad uczestnictwa, zabawy integracyjne, podział na grupy, budowa statku pirackiego z kartonu;

13 lutego wtorek: Dzień z piosenką, szanty; spacer na przystań oraz spotkanie z bosmanem; robienie kukiełek;

14 lutego środa: 1 grupa basen, 2 grupa papugarnia;

15 lutego – czwartek: „Zielony edukator” - zajęcia ekologiczne z zaproszonym gościem z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

16 lutego – piątek: 1 grupa papugarnia, 2 grupa basen;

19 lutego – poniedziałek: szukanie skarbu; projekcja filmu; konkursowa praca plastyczna;

20 lutego – wtorek: wyjazd do kafejki TAKTYK;

21 lutego – środa: basen – 2 grupy;

22 lutego – czwartek: zajęcia związane z piątkowym pokazem mody, robienie strojów; przygotowanie wspólne "pirackich kanapek";

23 lutego – piątek: pokaz mody; ognisko.


Galeria Sztuki Współczesnej

Termin: 12-23 lutego 2018 r.

Godziny: poniedziałek  - piątek 9.00-15.30

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej ul. Miedziana 2/4

Osoba do kontaktu: Renata Kamionka, tel. 54 411 21 21

Odpłatność: 15 zł /grupa (15-25 osób)

Program:

I – grupy półkolonijne ze szkół podstawowych kl. I-III oraz świetlice:

1 Zwiedzanie aktualnej wystawy

2 Rozmowa na temat symboliki i znaczenia kulturowego nakryć głowy z całego świata (najbardziej rozpoznawalnych) połączona z prezentacją multimedialną

3 Zadanie obrazkowe – czyje to nakrycie głowy?

4 Cześć plastyczna – wykonanie nakrycia głowy.

II – grupy półkolonijne ze szkół podstawowych kl. IV-VII

1 Zwiedzanie aktualnej wystawy

2  Udział w grze edukacyjnej „Kolekcjoner sztuki”

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza

Termin: 12-23 lutego 2018 r.

Godziny: wg. programu

Miejsce: Filie MBP wg. załącznika

Osoby do kontaktu: kierownicy filii bibliotecznych

Odpłatność: bezpłatne 

Program:

Filia nr 3 ul. Toruńska 87

12 lutego – poniedziałek: godz. 10.00 Cudny świat z wyobraźnią za pan brat” – konkurs rysunkowy dla grup świetlicowych (półkolonie szkolne);

13 lutego – wtorek: godz. 11.00 „Cudny świat z wyobraźnią za pan brat” – konkurs rysunkowy dla grup z CK Browar B. i Klubu „Zazamcze”;

20 lutego – wtorek: godz. 10.00 Spotkanie i warsztaty z Jackiem Cudnym - Autor książek dla dzieci, przedstawi proces powstawania wiersza począwszy od pojawienia się pomysłu na wiersz, aż do jego ostatecznego kształtu. Przedmiotem zajęć będzie pokazanie dzieciom warsztatu poety i zachęcenie ich do wspólnej zabawy w pisanie wierszy. Zajęcia będą miały formę zabaw i konkursów z nagrodami;

22 lutego – czwartek: godz. 11.00 Spotkanie i warsztaty z Jackiem Cudnym – j/w.

Filia nr 8 ul. Olszowa 9

12 – 16 lutego: godz. 12.00 – 14.00 „Na zimową nudę”  - zabawy i gry planszowe;

19 – 23 lutego: godz. 12.00 – 14.00 Tydzień bajki i teatru – zabawy animacyjne i literackie.

Filia nr 11 ul. Łęgska 28

12 - 16 lutego: godz. 10.00 – 12.00 Tydzień z zagadkami – zachęcenie dzieci do logicznego myślenia, samodzielnego poszukiwania rozwiązań;

14 lutego: godz. 10.00 Bajkowe Walentynki;

19 – 23 lutego: godz. 10.00 – 12.00 wspólne wykonanie pracy plastycznej (jeden wielki rysunek).

Filia Dziecięca nr 1 ul. Warszawska 11/13

13, 14, 15, 20, 21, 22 lutego godz. 10.00 – 12.00 „Zimowa Akademia Wyobraźni” - zajęcia czytelniczo - literackie, gry, zabawy, rebusy i zagadki;

21 lutego godz. 10.00 „Jak zrozumieć psa i kota - charakterystyka gatunków, ciekawe  i rzadkie gatunki dzikich kotowatych i psowatych; jak prawidłowo obchodzić się z domowymi pupilami – warsztaty z Patrycją Modrzejewską.

Filia Dziecięca nr 2 ul. Dziewińska 17

12 – 16 lutego godz. 11.00 – 13.00 „Poranki bajkowe” – zajęcia czytelniczo – plastyczne.Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

Nazwa: Warsztaty teatralne

Termin: 12-23 lutego 2018 r. (12-16.02 Teatr Przedmiotu; 19-23.02 Zabawa z Wyobraźnią)

Godziny: do uzgodnienia  - Teatr Przedmiotu 792 612 721

                   do uzgodnienia – Zabawa z Wyobraźnią 600 293 734

Miejsce: Teatr Impresaryjny ul. Wojska Polskiego 13

Osoby do kontaktu: Katarzyna Michalska i Katarzyna Misiak

Odpłatność: bezpłatne

Program:

1. Warsztaty teatralne pn.  Zabawa z Wyobraźnią

- tematyczne zabawy ruchowe

- ćwiczenia rozbudowujące wyobraźnię

- zabawy integrujące grupę.

2. Warsztaty pn.  Teatr Przedmiotu

- wymyślanie postaci z przedmiotów domowego użytku

- zapoznanie się z technikami lalkowymi

- tworzenie własnych lalek do widowiska

- inscenizacja spektaklu lalkowego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij