Urząd Miasta Włocławek

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Program adresowany jest do gmin i powiatów. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 wyżej cytowanej ustawy, celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi;
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  3. podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie: w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020 r. w kwocie 80 min zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji.

Warunki przekazania środków finansowych z Programu

 1. Przekazanie środków finansowych z Programu wojewodom, odbędzie się na podstawie umów zawartych między poszczególnymi wojewodami a ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
 2. Wojewoda przekazuje środki z Programu gminom/powiatom na podstawie zawartej umowy.
 3. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, o czym stanowi art. 17 ustawy o Funduszu Solidarnościowym.

Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie realizowane jest od 6 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Środki pochodzące z Programu mogą być przeznaczone na wsparcie finansowe usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) - w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał.nr 2 i 3 do Programu) - w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie: Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

 1. www.niepelnosprawni.gov.pl
 2. www.niepelnosprawni.gov.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij