W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

Poradnik dla przedsiębiorców

I. Jak rozpocząć działalność.

 1. Sprawdź czy twój pomysł jest strzałem w dziesiątkę.
 2. Lokal dla firmy: wynajem czy u siebie.
 3. Ważne pytania zanim zarejestrujesz firmę.

II. Zasady Ewidencji Gospodarczej.

 1. Rejestracja działalności.
 2. Kto może wpisać się do CEIDG i prowadzić działalność gospodarczą:
  - obywatel polski.
  - podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne.
 3. Zmiana wpisu do CEIDG.
 4. Zawieszenie działalności w CEIDG.
 5. Wznowienie działalności w CEIDG.
 6. Likwidacja działalności gospodarczej/ wykreślenie wpisu do CEIDG.
 7. Konto bankowe.
 8. Państwowa Inspekcja Pracy.
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (Sanepid).

III. Krok po kroku dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

 1. Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Rodzaje zezwoleń.
 3. Sposób załatwienia sprawy.
 4. Opłaty.
 5. Sankcje z tytułu niewniesienia opłaty, bądź nieterminowego wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

IV. Kontakty do niezbędnych instytucji.

I. JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Jak przygotować się do takiej decyzji, żeby potem zmierzać prosto do sukcesu. Zwykle jest tak, że gdy postanowimy mieć swoją firmę idziemy do urzędu, wypełniamy odpowiednie druki i okazuje się, że pojawiają się trudne pytania: - o sposób rozliczenia - o księgowość , - czy będziemy sami ją prowadzili czy osoba z zewnątrz.

Decyzje podejmujemy bez namysłu, szybko. W końcu gdy już przebrniemy przez wszystkie formalności firma jest. Mija miesiąc i niestety przychodzi czas, gdy trzeba zapłacić podatki, składki do ZUS, a przychodów jeszcze nie ma lub są bardzo małe, bo dopiero się rozkręcamy.

I w tym momencie ustawodawca pomyślał właśnie o przedsiębiorcach po raz pierwszy  rozpoczynających działalność lub po długoletniej przerwie (5 lat od zakończenia poprzedniej działalności) rozpoczynających działalność ponownie. Od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy, niestety nie mogą z tej ulgi skorzystać osoby wykonujące działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowały na etacie i wykonywały czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności oraz osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS.

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych możesz skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS, która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki.

Więcej informacji –  www.biznes.gov.pl

Prowadzenie firmy nie jest banalnie proste, ale też nie wymaga ponadprzeciętnych kwalifikacji i jakiś szczególnych uzdolnień. Ważne jest, by od początku zabrać się do tego we właściwy sposób. Nie tylko mieć dobry pomysł na biznes, ale i dopracowany projekt. Kiedy na koniec zarejestrujesz firmę, możesz od pierwszego dnia ruszać pełną parą.

1.  Sprawdź, czy Twój pomysł jest strzałem w dziesiątkę.

 • Przeprowadź badanie rynku sprawdź jak radzą sobie podobne firmy w okolicy,
 • Szukaj inspiracji - rozejrzyj się jakiego rodzaju firm brakuje (cukierni, pralni, może fitness klubu). Nieraz pomysł na działalność gospodarczą podsunie życie. Masz kilka koleżanek, młodych znajomych z wykształceniem pedagogicznym, a na osiedlu mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi, warto może założyć agencję niań, albo klub malucha? Musisz to sprawdzić - popytać znajomych, porozmawiać z młodymi matkami. To pozwoli ci realnie ocenić rynkowe szanse. Masz wykształcenie mechaniczne np. technik samochodowy, może warto otworzyć warsztat samochodowy. Pub – tu trzeba wziąć pod uwagę ilość młodych ludzi , środowisko oraz to, że musisz mieć dodatkowo zezwolenie na alkohol i na dodatek opłacone. Poza tym jego lokalizacja. Jak będzie 7 pubów w okolicy, a ty otworzysz 8, nie osiągniesz zamierzonego rezultatu. A może gabinet rehabilitacji – społeczeństwo się starzeje, prowadzi siedzący tryb życia, a ty posiadasz wykształcenie w tym kierunku, kupisz łóżko do masażu i inne akcesoria i możesz świadczyć usługi w domu pacjenta.
 • Skup się na tym, w czym masz doświadczenie – nie szukaj niszy czy oryginalnych pomysłów. Twój pomysł może być związany z twoją dotychczasową pracą, zdobytym wykształceniem lub hobby.
 • Sprecyzuj pomysł - nie wystarczy hasło ”restauracja”  - dopracuj w szczegółach kto będzie u ciebie bywał, jakie będziesz robić imprezy, jak i gdzie zareklamujesz swoje usługi czyli musisz mieć zrobiony na własny użytek BIZNES-PLAN.

2. Lokal dla firmy: wynajem czy u siebie.

 • Najprościej i najtaniej jest zarejestrować firmę w swoim mieszkaniu, jeśli tylko pozwala na to rodzaj planowanej działalności i twoje warunki lokalowe. Wtedy powinno się powiadomić o tym fakcie Spółdzielnię Mieszkaniową lub Wspólnotę.
 • Jeżeli musisz wynająć lokal- szukaj ogłoszeń w lokalnej prasie w centrach handlowych lub Internecie. Może też pomogą znajomi. Koszty wynajmu inne będą w śródmieściu inne na peryferiach miasta. Najlepiej jest jak sami dysponujemy np. lokalem, terenem, samochodem. Można też ulokować firmę na preferencyjnych warunkach we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości (pytaj: w Centrum Obsługi Inwestora).
 • Lokal i miejsce mogą przesądzić o powodzeniu biznesu – to ważne w przypadku kawiarni czy kwiaciarni. Warto czasem zapłacić wyższy czynsz, a oszczędności poszukać gdzie indziej. Poza tym, jeżeli lokal znajduje się np. w bloku mieszkalnym, a chcemy założyć pub, restauracje to musimy wiedzieć czy otrzymany zgodę zarządcy budynku na sprzedaż piwa. Każdy rodzaj działalności wymaga spełnienia innych warunków.

3. Ważne pytania zanim zarejestrujesz firmę.

Masz już wszystko - zanim pójdziesz jednak do urzędu lub sam (posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny) zarejestrujesz się jako przedsiębiorca rozważ kilka spraw:

 • Jak będziesz rozliczał się z Urzędem Skarbowym?
  • na zasadach ogólnych (prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów)
  • na podstawie karty podatkowej
  • ryczałt (2 ostatnie mogą prowadzić tylko w określonych branżach)
 • Czy będziesz VAT-owcem?
 • Czy sam będziesz prowadził księgowość? Można i tak to robić, jednak na początku warto jest powierzyć rozliczenia z urzędem skarbowym fachowcom (najlepiej firmie, która specjalizuje się w rozliczaniu małych przedsiębiorstw).

II. ZASADY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

1. Rejestracja działalności gospodarczej.

1) Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019 poz. 1292), którą stworzono „kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji

2) Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

3) Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

4) Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

5) Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

6) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego; działalności rolników w zakresie sprzedaży.

7) Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Więcej informacji –  www.biznes.gov.pl

8) Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

9) Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zaś zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.


2. Kto może wpisać się do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i prowadzić działalność gospodarczą.

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2019 poz. 1291)

Od 1 lipca 2011 r. organem rejestrowym jest minister właściwy do spraw gospodarki (obecnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii). Na gminach ciąży obowiązek, że ma przyjmować, przekształcać, następnie przesyłać do CEIDG wniosek za przedsiębiorcę, jeżeli ten nie dysponuje odpowiednim instrumentem do podpisu czyli profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Podejmowanie działalności przez obywatela polskiego.

Każdy polski obywatel - osoba fizyczna ma prawo podjąć działalność gospodarczą na wpis do CEIDG bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP, czy poza jej terytorium.

Osoba fizyczna musi być pełnoletnia, posiadać zdolność do czynności prawnych i być bez wyroku sądowego o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem jest jedynie to, czy osoba fizyczna jest uprawniona do podjęcia danego rodzaju działalności. Niektóre rodzaje działalności nie mogą być wykonywane przez osobę fizyczną na wpis do CEIDG (np. bank - mogą prowadzić jedynie spółki prawa handlowego).

Zobacz więcej na www.ceidg.gov.pl Wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych.

W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca zgłasza podjęcie działalności gospodarczej do:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, w tym wspólnikami spółek cywilnych, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2019 poz. 1291)
 • rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019 poz. 1500) - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Osoba fizyczna może podjąć działalność w dniu wskazanym we wniosku CEIDG-1 jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych.
 • CEIDG-ZS – służy do dodawania/usuwania i zmiany informacji o zarządcy sukcesyjnym.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć fakultatywnie:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego (oraz zmianę danych w tym zgłoszeniu),
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (oraz zmianę danych w tym zgłoszeniu),
 • zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa powyżej,
 • zgłoszenie rejestracyjne bądź aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT-R),
 • żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (lub rezygnacji z wybranej formy opodatkowania),
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (lub zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek),
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał (lub zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu).

Dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG). Jeśli przedsiębiorca nie dołączy fakultatywnie do wniosku ww. zgłoszeń i żądań  zobowiązany jest do zgłoszenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,
 • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
 • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
 • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Złożenie wniosku papierowego w gminie oznacza, że gmina przyjmuje, przekształca go na wniosek elektroniczny, a następnie przesyła do CEIDG (mając specjalne upoważnienia do powyższych czynności od Prezydenta).

NOWOŚĆ   Rezygnacja z rozpoczęcia działalności - Jeśli po rejestracji firmy z jakichś powodów przedsiębiorca nie podejmie działalności, może złożyć wniosek informujący o niepodjęciu działalności gospodarczej. Może to zrobić w dowolnym terminie (nawet po dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia działalności).

W przypadku złożenia takiego wniosku, wpis do CEIDG nie jest udostępniany.

Opis procedury i Wnioski do pobrania na stronie: www.bip.um.wlocl.pl - Załatwianie spraw - procedury załatwiania spraw - Wydział Rozwoju Miasta - karty usług poszczególnych spraw.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl łącznie z linkiem na stronę PKD.

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (na www.ceidg.gov.pl w Baza przedsiębiorców  można odszukać wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF.

Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne.

Podjęcie działalności przez osoby zagraniczne reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019 poz. 1079).

1. Osoby zagraniczne:

Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

2. Obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622),
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

2) korzystają w Rzeczypospolitej z ochrony czasowej,

3) posiadają ważną Kartę Polaka

4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2019 poz. 293), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi

5) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 2 lub art. 206 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt. 1 lit. c i g ww. ustawy

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak ta osoba zagraniczna.

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną , może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.


3. Zmiana we wpisie do CEIDG.

W CEIDG utworzono podział danych wpisowych na dane ewidencyjne (m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) i dane informacyjne  (m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej).

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych, zaś na wprowadzenie lub zmianę danych informacyjnych masz czas ograniczony ramami prawa: ordynacji podatkowej, prawa o ubezpieczeniach społecznych oraz innymi przepisami szczególnymi.

Prawo do dowolnego kształtowania danych informacyjnych na wpisie jest jednocześnie obowiązkiem przedsiębiorcy - na Tobie spoczywa odpowiedzialność za poprawność treści wpisu. Przed wprowadzeniem każdej informacji po czasie powyżej 7 dni lub zrobieniem korekty, kiedy nie masz pewności, że dana czynność nie jest sprzeczna z wykonanymi przez Ciebie wcześniej działaniami - skontaktuj się z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.

Istotne znaczenie ma fakt, aby ta zmiana powstała po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

W przypadku zmiany wpisu we wniosku należy podać datę powstania zmiany.

Więcej informacji –  www.biznes.gov.pl

Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej złóż wniosek o zmianę.

W przypadku wniosków o zmianę wpisu przy wpisach przeniesionych z ewidencji gminnych (tj. dokonanych przed 1 lipca 2011 r.) w większości przypadków wymagane jest uzupełnienie oraz weryfikacja danych we wpisie, które wcześniej nie zostały uzupełnione, w tym: data urodzenia, ZUS lub jednostka terenowa KRUS (w celu właściwego skierowania wniosku), właściwy naczelnik urzędu skarbowego, NIP i REGON i spółki cywilne (o ile jest), rachunków bankowych, kod PKD 2007 jeżeli jest stary kod PKD 2004, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. Podanie tych danych zaoszczędzi konieczności powtórnej wizyty w urzędzie.

Gdy zaś działalności gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej to zawarcie umowy spółki cywilnej podlegającej wpisowi do CEIDG powinno być poprzedzone dokonaniem wpisów do CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi, a wszelkie czynności związane z ewidencjonowaniem działalności przedsiębiorcy w spółce cywilnej należy zgłaszać wyłącznie na formularzu CEIDG-1 /2/zmiana. Zgłoszenie wykonywania działalności w ramach spółki cywilnej wymaga uprzedniego uzyskania nr REGON a następnie NIP dla tej spółki. Numery te powinny być dopisane do CEIDG w jednym wniosku. W przypadku dopisywania/zmiany numeru NIP lub REGON do już wpisanej spółki cywilnej w CEIDG należy najpierw wykreślić daną spółkę, a następnie dodać daną spółkę składając drugi wniosku CEIDG-1 o zmianę.

Po złożeniu wniosku o zmianę wpisu w CEIDG informacja ta także trafia do GUS, ZUS/KRUS i wskazanego we wniosku Urzędu Skarbowego.

Opis procedury i linki do pobrania wniosków na stronie: www.bip.um.wlocl.pl - Załatwianie spraw - procedury załatwiania spraw - Wydział Rozwoju Miasta - karty usług poszczególnych spraw.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl łącznie z linkiem na stronę PKD.

4. Zawieszenie działalności w CEIDG.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać na dowolny okres (bezterminowo). Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni.

 - Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej  z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

 - Przedsiębiorca może wskazać we wniosku zarówno datę zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej (terminowe zawieszenie) i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

- Z zawieszenia może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

- Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

- Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej aby było skuteczne musi być zgłoszone przez wszystkich wspólników.

Informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opis procedury i linki do pobrania wniosków na stronie: www.bip.um.wlocl.pl - Załatwianie spraw - procedury załatwiania spraw - Wydział Rozwoju Miasta - karty usług poszczególnych spraw.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl

Wznowienie działalności w CEIDG.

Przedsiębiorca może w dowolnym momencie wznowić działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca ma możliwość wskazania we wniosku zarówno daty zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej  chyba, że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień.

Informacji dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podana we wniosku CEIDG-1 kończy okres zawieszenia. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 30 dni zawieszenie będzie nieskuteczne.

Opis procedury i linki do pobrania wniosków na stronie: www.bip.um.wlocl.pl - Załatwianie spraw - procedury załatwiania spraw - Wydział Rozwoju Miasta - karty usług poszczególnych spraw.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl

Likwidacja działalności gospodarczej/wykreślenie wpisu do CEIDG.

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).We wniosku należy podać datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej tj. datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania tej działalności.

Po złożeniu wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG informacja ta trafia także do GUS, ZUS/KRUS i wskazanego na wniosku Urzędu Skarbowego. Jednak poszczególnych przypadkach przedsiębiorca dokonuje dodatkowych zgłoszeń związanych z zaprzestaniem działalności gospodarczej do właściwych instytucji np. ZUS, KRUS czy też Urzędu Skarbowego.

Wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy nie oznacza usunięcia danych z CEIDG.

NOWOŚĆ  Przywrócenie działalności – Nawet jeśli przedsiębiorca zgłosił do CEIDG zaprzestanie działalności (wniosek o wykreślenie wpisu), może zgłosić, że zmienił zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania działalności) i dalej prowadzi działalność. Składa wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznacza odpowiednie pola.

Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy np. omyłkowo wykreślili firmę z rejestru. Pamiętać należy jednak, że kończąc działalność przedsiębiorca ma inne obowiązki, dotyczące np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skarbowym. „Przywrócenie" działalności może wiązać się z dodatkowymi formalnościami np. w Urzędzie Skarbowym czy ZUS.

Firma „dzień po dniu" to ta sama firma - Jeśli np. przedsiębiorca wykreślił firmę z CEIDG i następnego dnia zarejestrował nową – będzie to traktowane jako nieprzerwane wykonywanie działalności. Dotyczy to sytuacji, w której we wpisie wykreślonym data wykreślenia jest o jeden dzień wcześniejsza niż data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zawarta we wpisie aktywnym.

Opis procedury i linki do pobrania wniosków na stronie: www.bip.um.wlocl.pl - Załatwianie spraw - procedury załatwiania spraw - Wydział Rozwoju Miasta - karty usług poszczególnych spraw.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pli www.biznes.gov.pl

7. Konto bankowe.

Według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019 poz. 1292) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jeśli przedsiębiorca założył rachunek bankowy już po zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub dokonał jego zmiany, musi o tym poinformować urząd skarbowy i ZUS składając wniosek CEIDG-1. Zgłoszenia tego dokonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi na etapie rejestracji działalności gospodarczej.

8. Państwowa Inspekcja Pracy.

Dnia 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która znosi obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadamiania inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Od 17 stycznia 2013 r. nie trzeba również informować PIP o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

Status pracodawcy uzyskuje się z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika, czyli osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie: zakładu pracy, obiektów budowlanych, w pomieszczeniach (na podłogach, ścianach, stropach, oknach, i innych częściach oszklonych, schodach itp.)

Ten obowiązek pracodawcy rozciąga się także na:

 • wyposażenie pomieszczeń i infrastrukturę towarzyszącą, czyli ogrzewanie,
 • wentylację, oświetlenie, narzędzia i inne urządzenia techniczne,
 • stanowisko pracy, maszyny,
 • pomieszczenia i urządzenia socjalne i sanitarne.

9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (SANEPID).

I. Dnia 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która znosi obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadamiania inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Do tej pory przedsiębiorca, który zatrudniał pracownika bądź pracowników miał obowiązek zawiadomienia na piśmie właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie pracowników.  Od 17 stycznia 2013 r. nie trzeba również informować PIS o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

II. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody inspektora sanitarnego (SANEPID-u) na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia:

 • sklepu spożywczego,
 • wszelkich placówek gastronomicznych,
 • gabinetu kosmetycznego, itp.

W tych przypadkach "odbioru" lokalu zakładu głównego/miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID.

Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma 14 dni. Po tym czasie można spodziewać się odbioru lokalu (oględzin obiektu) i wydania postanowienia lub decyzji odbioru.

Niezależnie od tego w jakiej formie złożysz wniosek CEIDG-1, warto pamiętać o poniższych zasadach:

Wiedz: Przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu wskazanym we wniosku CEIDG-1 jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów oraz o posiadaniu przez tą osobę tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. W przypadku zmiany danych podlegających wpisowi do CEIDG przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu.

Przedsiębiorco jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych. Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić lub zmienić możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę wpisu online.

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach różniły się, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.

 

III. KROK PO KROKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH .

1.Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności dokonywać obrotu napojami alkoholowymi, winien posiadać stosowne zezwolenie. Wszelkie aspekty dotyczące tego rodzaju działalności uregulowane są w ustawie z dnia 26 października            1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018 poz. 2137 ze zm.).

Aby móc sprzedawać alkohol, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • posiadanie ważnego zezwolenia,
 • uiszczanie corocznych opłat za korzystanie z zezwolenia,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na ich sprzedaż hurtową,
 • okazywanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny),
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany (np. zmiana nazwy firmy, adresu siedziby głównej firmy, zmiana składu wspólników spółki cywilnej, zmiany w zakresie tytułu prawnego do lokalu),
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym kryteria ustalone przez Radę Miasta Włocławek,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

2. Rodzaje zezwoleń.

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez prezydenta, burmistrza lub wójta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu składany jest w tej gminie, na obszarze której znajduje się punkt sprzedaży alkoholu. Ze względu na zawartość alkoholu w napoju wydawane są trzy odrębne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych sporządzane na miejscu z wykorzystaniem napojów alkoholowych wyżej oprocentowanych winien posiadać zezwolenia na sprzedaż alkoholi, które zostały wykorzystane do przygotowania takiego napoju.

Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),
 • jednorazowe (dot. imprez na otwartym powietrzu),
 • cateringowe,
 • na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

Zezwolenie wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Każdy wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania (za złożenie pełnomocnictwa konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł),
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019 poz. 1252).

3. Sposób załatwienia sprawy.

Każdy wniosek po jego złożeniu poddany jest wstępnemu sprawdzeniu pod kątem jego kompletności, a następnie opiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku. Nie wymaga opinii Komisji wniosek o zezwolenie jednorazowe i cateringowe. Komisja wydaje postanowienie, w którym dokonuje analizy usytuowania lokalu, w którym ma się znajdować wnioskowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pod kątem zgodności jego usytuowania z zasadami określonymi w :

 • Uchwała Nr XLV/77/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek (Dz.U. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz.3544),
 • Uchwała Nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek (Dz.U. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz.4485)

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji i wniesieniu stosownej opłaty przez przedsiębiorcę wydawane jest zezwolenie.

Termin odpowiedzi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: w przypadku braku zgody na sprzedaż alkoholu przedsiębiorca może złożyć odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (za pośrednictwem Prezydenta Miasta) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Jeśli decyzja SKO jest negatywna, wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zezwolenia. Ostateczną instancją odwoławczą jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Wniesienie odwołania od decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

4. Opłaty.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. Przed odebraniem zezwolenia przedsiębiorca winien dokonać opłaty za korzystanie z tego zezwolenia. Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Miasta Włocławek – bezpośrednio w kasie bądź przelewem na numer konta: 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK.

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu (bądź przedsiębiorca, który uruchomił nowy punkt sprzedaży alkoholu) dokonuje opłaty rocznej (za rok kalendarzowy) za korzystanie z zezwolenia wynoszącej:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
  W przypadku, kiedy ważność zezwolenia rozpoczyna się w trakcie roku kalendarzowego (np. od 16 maja) opłata liczona jest proporcjonalnie za dni kalendarzowe roku, w którym zezwolenie obowiązuje.

5. Sankcje z tytułu niewniesienia opłaty, bądź nieterminowego wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

W przypadku, gdy przedsiębiorca:

- nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim, wówczas zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12a i art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2018 poz. 2137 ze zm.) składając oświadczenie obowiązany jest on do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 ustawy (całej opłaty, a nie raty opłaty),

- natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim, jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie łącznie o 60% z dwóch różnych tytułów.

Jeżeli przedsiębiorca w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu nie dopełni ww. obowiązku, zezwolenie wygasa.

Opis procedury i Wnioski do pobrania na stronie: www.bip.um.wlocl.pl


IV. KONTAKTY DO NIEZBĘDNYCH INSTYTUCJI.

URZĄD STATYSTYCZNY
87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16a
tel. 54 235-64-30 lub 054 235-64-31
www.stat.gov.pl

URZĄD SKARBOWY
87-800 Włocławek, ul. Okrzei 72B
tel. 54 231-34-31
www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/wloclawek/

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Inspektorat we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Płocka 169
tel. 54 230-72-00

Ponadto  kontakt z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00
www.zus.pl

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
87-800 Włocławek, ul. Barska 6
tel. 54 233-29-80
www.krus.gov.pl

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
ODDZIAŁ WŁOCŁAWEK
87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16a
tel. 54 232-02-34
www.pip.gov.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
tel. 54 411-68-33
www.pssewloclawek.pl

Facebook