W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

Konsultacje z NGO

Uchwala Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r.


Do pobrania:

Zarządzenie nr 502/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
Formularz konsultacyjny do zarządzenia nr 502/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie

 

Zarządzenie nr 429/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
Formularz konsultacyjny
Sprawozdanie


Zarządzenie nr 397/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2019-2021.”
Sprawozdania z konsultacji

Zarządzenie nr 384/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2019-2021.”

Zarządzenie nr 294/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
Formularz konsultacji
Sprawozdanie


Zarządzenie nr 121/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
Formularz konsultacji
Sprawozdanie

Zarządzenie nr 270/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”
Formularz konsultacji
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji

Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
Formularz konsultacji
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji

Zarządzenie nr 139/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a
Formularz konsultacji
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji


Zarządzenie nr 327/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.
Sprawozdanie ze złożonych wniosków i uwag

Zarządzenie nr 289/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020”.
Formularz konsultacji
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji

Zarządzenie nr 238/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018.”

Zarządzenie nr 249/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018.”
Sprawozdanie ze złożonych wniosków i uwag

Zarządzenie nr 237/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek

Zarządzenie nr 248/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
Sprawozdanie ze złożonych wniosków i uwag

Zarządzenie nr 214/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016 –2020”
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zarządzenie nr 348/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie ze złożonych wniosków i uwag

Zarządzenie nr 149/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2016 w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji

Facebook