Urząd Miasta Włocławek

Lokalna Grupa Działania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Europejski Fundusz Społeczny Program Regionalny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek powstało jako stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną. Podstawami prawnymi funkcjonowania są przede wszystkim Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378.) Forma organizacyjno – prawna została zaś wprowadzona Ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 nr 64 poz. 427) oraz Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. 2009 nr 72 poz. 619).

W odróżnieniu od innych stowarzyszeń, lokalną grupę działania mogą tworzyć, poza osobami fizycznymi, także osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, wyłączając województwa. Nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa. Najwyższą władzą pozostaje Walne Zebranie Członków, funkcjonuje zarząd i organ kontroli wewnętrznej (np. komisja rewizyjna) oraz Rada, której zadaniem jest wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia (chyba, że w statucie przewidziano, że zadania te należą do właściwości zarządu).

Nazwa Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek została zaproponowana przez grupę roboczą wyłonioną w celu przygotowania statutu, a następnie została przyjęta na zebraniu założycielskim w dniu 21.10.2015 r. Wtedy też wyłoniono Komitet Założycielski, w skład którego weszli przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańcy miasta. Jednym z założycieli jest także Gmina Miasto Włocławek. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9.12.2015 r. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Lokalna Grupa Działania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij