Urząd Miasta Włocławek

Ferie w mieście

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ferie w mieście

Ferie zimowe w roku szkolnym 2016/2017 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w tym także dla Gminy Miasto Włocławek będą trwały od 30 stycznia do 12 lutego 2017 roku. W tym okresie będą zorganizowane dla 180 uczniów półkolonie zimowe w pięciu włocławskich szkołach tj. w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Żytniej 47, Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Cyganka 6/10, Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Starodębskiej 21, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9 oraz w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ulicy Wienieckiej 46.

Młodzież szkolna ma możliwość nieodpłatnego korzystania podczas ferii z lodowisk w ramach wejść indywidualnych za okazaniem legitymacji szkolnej (wejścia o godz. 9.00, 11.00 i 13.00) oraz z basenu w formie zorganizowanej.

Głównymi celami organizowania półkolonii jest wyrabianie nawyku dbania o wspólne dobro i popularyzowanie idei troski o czystość środowiska, zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego wypoczynku w atmosferze zabawy i relaksu ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania poprawnych relacji rówieśniczych, rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupach rówieśniczych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz wskazanie możliwości ich unikania i radzenia sobie z nimi, rozwijanie kreatywnej osobowości ucznia, poszerzanie jego wiedzy, wzbogacenie słownictwa i twórczej aktywności. W celu osiągnięcia celów szczegółowych organizowane będą zajęcia, które mają sprzyjać integracji uczniów, rozwijaniu pasji i talentów, rozwijaniu bezpiecznych zachowań, rozwijaniu kultury fizycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych, ogólnorozwojowych oraz komputerowych, racjonalnemu wykorzystaniu czasu, poznawaniu dziedzictwa kulturowego i dorobku lokalnych artystów, wpajaniu zasad kulturalnego zachowania się w rożnych miejscach publicznych.

Uczestnikom półkolonii zapewnione zostaną atrakcyjne formy spędzenia czasu wolnego zarówno na terenie szkoły jak i na terenie miasta Włocławek. W tym celu nawiązano współpracę z następującymi placówkami i instytucjami: Strażą Pożarną, Komenda Miejską Policji, SANIKO, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Centrum Kultury Browar B, Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, Galerią Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficznym, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruch Drogowego, Schroniskiem dla zwierząt we Włocławku, Nadleśnictwem Włocławek, Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej, TV Kujawy, włocławskimi muzeami. Wszystkie przygotowane formy aktywności będą miały różnorodny charakter i dostosowanie będą do wieku uczestniczących w nich dzieci.

Uczniowie biorący udział w półkoloniach będą uczestniczyć w:

 • zajęciach językowych, w czasie  których będą mieli możliwość wzbogacenia słownictwa poprzez zabawę, naukę nowych piosenek i rymowanek,
 • szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy,
 • grach stolikowych i planszowych,
 • zajęciach artystycznych zorganizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej,
 • zajęciach plastycznych,
 • warsztatach chemicznych „Młody chemik”,
 • zajęciach z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej,
 • zajęciach muzyczno – ruchowych,
 • warsztatach w Muzeum Etnograficznym – poznanie regionu, w którym mieszkamy,
 • zajęciach tanecznych i sportowych organizowanych na salach gimnastycznych, basenach, lodowiskach,
 • zabawach ruchowych i grach edukacyjnych,
 • zajęciach bibliotecznych,
 • zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 •  zajęciach czytelniczych – głośne czytanie fragmentów książek wybranych przez dzieci w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • zajęciach kulinarnych,
 • odwiedzaniu galerii, muzeów, zwiedzaniu zabytków Włocławka,
 • warsztatach plastyczno – twórczych pn. „Moja ekologiczna torba” w Galerii Sztuki Współczesnej,
 • warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez: Nadleśnictwo Włocławek, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.


Omija cię w tym roku zimowe szaleństwo w Tatrach i nie ruszasz się z miasta? Nic straconego, bo ferie we Włocławku nie muszą być nudne! Razem z Urzędem Miasta Włocławek przygotowaliśmy cykl zajęć sportowych pod hasłem „Trenuj z Anwilem”!

Urząd Miasta Włocławek, Klub Koszykówki Włocławek oraz Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej wychodzą z ofertą zajęć sportowych dla dzieci, które na czas ferii zimowych zostają we Włocławku. Gwarantujemy, że energię uczniów szkół podstawowych i gimnazjów spożytkujemy w najlepszy możliwy sposób!

Rodzice, którzy chcieliby aby ich dzieci wzięły udział w akcji „Trenuj z Anwilem”, mogą składać zgłoszenia w sekretariacie klubu w Hali Mistrzów. Zgłoszenia przyjmujemy od środy (25 stycznia) do piątku (27 stycznia) w godz. 9.00 – 16.00.

Pośpieszcie się bo, w zajęciach sportowych weźmie udział maksymalnie 100 dzieci podzielonych na dwie grupy. Zapraszamy dzieci od 1 klasy szkół podstawowych do 3 klasy gimnazjum.

Zajęcia sportowe z trenerami KK Włocławek i TKM Włocławek będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 9.30 oraz 12.30 - 14.00 w dniach od 30 stycznia do 10 lutego.

Treningi zostaną dostosowane do możliwości fizycznych dzieci. Przeprowadzone zostaną konkursy, każde dziecko otrzyma drobny upominek. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie dzieci od NNW oraz napoje.

Dodatkową atrakcją z pewnością będzie możliwość wspólnego treningu z zawodowymi koszykarzami Anwilu Włocławek.

UWAGA! „Trenuj z Anwilem” jest inicjatywą przewidzianą tylko na dzieci z włocławskich szkół.Zespół Szkół Technicznych organizuje "Ferie na sportowo".

Nauczyciele wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych zapraszają dzieci i młodzież włocławskich szkół do zapisywania się na zajęcia sportowe.

W dniu 30 stycznia odbędzie się turniej tenisa stołowego dla chłopców szkół gimnazjalnych, na 2 lutego zaplanowano badminton + mini turniej dla uczniów szkół podstawowych, 3 lutego – "siatkarskie trójki" dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych.

Informacja o zapisach: www.zst.com.pl.Ferie z piłką ręczną. ZAJĘCIA BEZPŁATNE

MSPR Junak Włocławek Zaprasza na treningi piłki ręcznej. W dniach 06-10.02.2017 r., w godzinach 14.00-15.45 w Zespole Szkół nr 4 "Baczyński".

Informacja pod nr tel.: 603 559 312Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza

Podczas ferii zimowych w filiach bibliotecznych dzieci i młodzież będą korzystały z księgozbioru podręcznego, gier planszowych, puzzli, książek-zabawek, audiobooków oraz bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu. Dostępne będą również materiały plastyczne.

W wybranych filiach bibliotecznych przeprowadzone zostaną zajęcia świetlicowe oraz zajęcia o charakterze edukacyjno-literackim. Będą to m.in.:

 • 31 stycznia – 10 lutego godz. 10.00
  „Każde dziecko to potrafi” - warsztaty manualno-plastyczne dla dzieci i opiekunów prowadzone przez członków Włocławskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Artystów „Pasja”;
 • 30 stycznia - 10 lutego godz. 11.00 – 13.00 Filia nr 3, ul. Toruńska 87
  „100 pomysłów na zimową nudę”- warsztaty twórcze;
 • 7-10 lutego, godz. 11.00-12.00 Filia nr 6 ul. Żytnia 66/68
  „Zabawa w teatr”– zajęcia literacko – plastyczne (wspólne tworzenie dekoracji teatralnych, nauka animacji kukiełkami);
 • 1-3 oraz 7 lutego, godz. 10.00 Filia nr 11, ul. Łęgska 28
  „Zimowe wydawnictwo biblioteczne” - zajęcia warsztatowe: nagrywanie audiobooka, tworzenie książki tradycyjnej. „Czytanie na dywanie” – głośne czytanie dla najmłodszych;
 • 30 stycznia - 10 lutego, godz. 10.00 -12.00 Filia Dziecięca nr 1, ul. Warszawska 11/13
  „Zima, książka i ja” - zajęcia z edukacji czytelniczej z elementami plastyki i biblioterapii;
 • 30 stycznia - 10 lutego,  godz. 10.00 -12.00 Filia Dziecięca nr 2, ul. Dziewińska 17
  „Kocie opowieści” - zabawy czytelniczo - plastyczne w oparciu o literaturę dziecięcą.

Zajęcia przygotowane przez MBP oraz filie są bezpłatne.BESTIARIUSZ – otwarte warsztaty graficzne w Galerii Sztuki Współczesnej

Dnia 7 lutego o godzinie 10.00 w Galerii Sztuki Współczesnej odbędą się zajęcia otwarte, płatne 2 zł od osoby. Zapisy: 54 411 21 20.

Tematem zajęć jest bestiariusz, czyli ilustracyjna opowieść o zwierzętach oparta na średniowiecznych legendach z różnych regionów Europy. Uczestnicy po zapoznaniu się z wybranymi fragmentami średniowiecznych podań będą projektować ilustracje przedstawiające fantastyczne stworzenia. Ilustracje będą wykonywane przy użyciu technik grafiki warsztatowej ( linoryt, papieroryt, stempel).

Celem zajęć jest pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz rozwój umiejętności ilustrowania. Celem dodatkowym jest rozszerzenie wiedzy o wielowiekowych tradycjach kulturalnych Europy.Ferie w świetlicach MOPR

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie działa 5 placówek wsparcia dziennego, są to:

 • Świetlica „Zacisze”  ul. Zakręt 8 – os. Leopoldowo,
 • Świetlica „Zapiecek” ul. 3 Maja 6 -  Śródmieście i Stare Miasto,
 • Świetlica „Zefir”  ul. Kaliska 7 – os. Południe,
 • Świetlica „Zorza” ul. Żytnia 58 – os. Kazimierza Wielkiego,
 • Świetlica „Zachęta” ul. Wieniecka 42 – os. Zazamcze.

W okresie ferii zimowych świetlice będą czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Świetlice MOPR zapewniają łącznie 225 miejsc dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.

W ramach wypoczynku zimowego dzieci będą uczestniczyły w licznych formach aktywności. Będą to liczne wycieczki, zajęcia na basenie, treningi piłkarskie, wyjścia do kina czy do sali zabaw.

W świetlicach odbędą się różne zajęcia sportowe (Zimowa Olimpiada Sportowa), plastyczno – manualne (pejzaże zimowe, maski karnawałowe, biżuteria z makaronu, itp.), konkursy wokalno – taneczne (Idol i You Can Dance), zajęcia edukacyjne (gry planszowe, rebusy, łamigłówki, itp.), ogólnorozwojowe (głuchy telefon, lisek, pomidor, budowle z klocków, układanie puzzli, itp.) oraz bal karnawałowy.

Oferta zabaw i zajęć przygotowana przez wychowawców Świetlic dostosowana została do wieku, poziomu wiedzy, możliwości rozwojowych, zainteresowań i uzdolnień dzieci korzystających z pobytu w placówkach. Zabawy i ćwiczenia interakcyjne kierowane do dzieci w wieku szkolnym  mają na celu nabycie umiejętności współpracy, współodpowiedzialności oraz podniesienia motywacji do dalszych wysiłków w szkole.

W trakcie pobytu w świetlicach dzieci zjedzą posiłek i napiją się gorącej herbaty.

Ponadto, w dniach od 06.02 do 10.02.2017 r. w godz. 11.00 - 15.00 w ramach działań środowiskowych Modelu OSL planowane są 4 godzinne warsztaty kreatywne dla dzieci, korzystających ze wsparcia MOPR.

Powyższy projekt będzie realizowany we współpracy z liderami społeczności lokalnej i parterami. Zajęcia zostaną zakończone balem karnawałowym w dniu 10 lutego br. 

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie: Klubu Integracji Społecznej, Nadleśnictwa Włocławek, Straży Miejskiej we Włocławku i Klubie "Zazamcze".Warsztaty rodzinne "Z KOZĄ NA ZAPUSTY"

Zapraszamy dzieci (od lat 6) wraz z opiekunami na kolejne warsztaty rodzinne z cyklu „TRADYCJA W MUZEUM”, podczas których ich uczestnicy dowiedzą się, czy uniwersalne jest nadal powiedzenie „Gdzie koza chodzi, tam żytko się rodzi...?”. Czym charakteryzują się żywe do dziś na Kujawach zwyczaje zapustne? Jakie postaci maszerują przez kujawskie wsie w ostatnie dni karnawału? Czy zwyczaj ewoluował przez lata?

Na te i inne pytania uzyskają odpowiedź uczestnicy zajęć przybliżających tematykę zwyczajów zapustnych. W części warsztatowej sami spróbują wykonać wybrane przez siebie rekwizyty zapustne (maszkary zwierzęce). Zajęcia uzupełnione zostaną projekcją filmu/zdjęć z przemarszu grup zapustnych.

Zajęcia odbędą się 12 lutego o godz. 11:00 w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Wstęp biletu – 5 zł, obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 54 232 30 01.Klub gier planszowych "Taktyk"

W ferie Klub gier planszowych „Taktyk” zaprasza na planszówki. Na młodzież i dzieci będzie czekało ponad 200 różnorodnych gier.

Po raz kolejny patronat nad włocławskimi feriami objęło wydawnictwo G3, które zorganizuje 3 lutego próbę bicia rekordu Polski w speedcupsingu oraz drużynowy turniej w „kubeczki” XXXL.

Wśród innych atrakcji m.in. zestaw wielu plansz (Azja, Afryka, Indie) do gry „Wsiąść do pociągu”, a na zakończenie 11 lutego – turniej dla lubiących matematykę w „Superfarmera”.

„Taktyk” jest otwarty od środy do soboty w godz. 12.00 – 20.00, wstęp 6 zł, karnet 36 zł.ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z "BACZYŃSKIM" W FERIE

W czasie ferii zimowych nauczyciele z "Baczyńskiego" proponują dzieciom i młodzieży z Włocławka zajęcia edukacyjno-sportowe.

W zajęciach feryjnych w "Baczyńskim" wezmą udział dzieci i młodzież z Klubu "Łęg", ze Świetlicy "Zapiecek", Świetlicy "Zefir", ze Szkoły Podstawowej nr 20.

W ramach Ferii w "Baczyńskim" nauczyciele ze szkoły proponują wizytę w obserwatorium, zajęcia na strzelnicy szkolnej, grę terenową i podchody historyczne oraz zajęcia z capoeiry prowadzone przez Włocławskie Stowarzyszenie Capoeira, a także zajęcia sportowe, (które odbywać będą się w pierwszym tygodniu w godz. 9.00 - 12.00 - zajęcia ogólnosportowe a w drugim tygodniu w godz. 9.00- 14.00 - koszykówka i siatkówka).

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych w szkole.Feryjny Turniej Szachowy ELEKTRYKA

Od wtorku 31 stycznia do 2 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku przy ul. Toruńskiej 77/83 odbędzie się Feryjny Turniej Szachowy ELEKTRYKA dla dzieci i młodzieży. Zawody rozpoczną się o godz. 9:30, 31 stycznia we wtorek, odprawą techniczną. Rundy 1 i 2 - 31 stycznia, rundy 3,4 i 5 - 1 lutego, a rundy 6 i 7 odbędą się 2 lutego br. Każdy uczestnik Turnieju będzie miał na rozegranie partii 45 min., a także możliwość uzyskania kategorii szachowych V i IV. Uczennice i uczniowie otrzymają upominki, a najlepsi nagrody rzeczowe i dyplomy.

Regulamin turnieju: www.zsel.edu.pl.Informacja nt. planowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek – przygotowana przez Referat Kultury

Centrum Kultury "Browar B." wraz z klubami „Stara Remiza” oraz „Łęg” na okres ferii przygotowało następujący program:

Centrum Kultury „Browar B.”
termin: 30.01. – 10.02. 2017 r.
godziny: 10.00 - 14.00
koszt: 40 zł/ tydzień
wiek dzieci: 5-12 lat
maksymalnie: 42 osób w grupie.

 • 30 stycznia: dzień organizacyjny - weryfikacja listy uczestników, rozdawanie identyfikatorów itp. „Być jak Indiana Jones” - spotkanie z archeologiem (Krystian Łuczak); opowieści o starożytnych skarbach;
 • 31 stycznia: „Uczymy się, gramy i bawimy”: zajęcia edukacyjno-zabawowe - w Klubie Gier Planszowych „Taktyk”; zajęcia edukacyjno-zabawowe w Kolekcji Wag i Miar;
 • 1 lutego: spotkanie z X muzą – wyjście do Multikina 10.30-11.00 – „Ostatni smok świata” – film;
 • 2 lutego: „Do serca przytul psa….” - wizyta w schronisku dla zwierząt, spotkanie z opiekunami, pogadanka o prawach zwierząt, jak opiekować się zwierzakiem, konkurs plastyczny – „Mój kochany pupil” – z nagrodami (w I tygodniu – informacja dla rodziców i dzieci o planowanej wizycie i oferta zabrania ze sobą jedzenia lub starych kocyków itp. dla zwierząt);
 • 3 lutego: „Rancho pod Olszyną” - wycieczka (autokar) 3 godzinny program w stadninie: zajęcia rekreacyjne w 2 grupach: oprowadzanie na kucach lub koniach, konkurs strzelecki - interaktywna ścieżka edukacyjna „Koń w służbie człowieka'' (konie historyczne - m.in. wejście do konia trojańskiego; użytkowanie koni: wierzchowe, w rolnictwie, w transporcie; zapoznanie się z najważniejszymi rasami, maściami koni). Na zakończenie – ognisko;
 • 6 lutego: wycieczka - zwiedzanie Muzeum Zabawek i Bajek w Toruniu, zwiedzanie i bajkowe warsztaty;
 • 7 lutego: „Herbatka po angielsku” – blok zabawowo-edukacyjny z jęz. angielskim – historią, zwyczaje, tradycja, zabawy i wierszyki, powiedzonka i piosenki, przygotowanie i degustacja herbatki i ciasteczek. Koordynacja i prowadzenie: lektor języka angielskiego Lidia Miętkiewicz;
 • 8 lutego:
  1. Warsztaty plastyczne: „Pomaluj świat na ludowo” – zajęcia manualno-artystyczne z instruktorem sztuki ludowej Krystyną Zagrabską.
  2. Capoeira – pokazy i nauka brazylijskiego stylu tańca. Prowadzenie - Kornelia Kalinowska;
 • 9 lutego:
  1. „Policjant - nasz przyjaciel” – zabawy w detektywa, spotkanie z policjantem z wydziału kryminalnego oraz z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – jak bezpiecznie dojść do szkoły, jak się ustrzec złodzieja i oszusta, jak zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo itp.
  2. Capoeira – pokazy brazylijskiego stylu tańca. Prowadzenie Kornelia Kalinowska;
 • 10 lutego: na zakończenie ferii – wręczenie dyplomów i nagród w konkursach, zajęcia plastyczne „Maski na karnawał”, zabawa taneczna dla dzieci.

Klub "Stara Remiza"
termin: 30.01. – 10.02. 2017 r
godziny: 10.00 - 14.00
koszt: 40 zł/ tydzień
wiek dzieci: 5-12 lat
maksymalnie: 42 osób w grupie

 • 30 stycznia: zajęcia integracyjne. Legendy i podania kujawskie: wyjście do Biblioteki Publicznej, spotkanie z Reginą Wojciechowską - Zalewską autorką książek „Włocławskie ulice – legendy”, „Opowieści Kujawiaczka”;
 • 31 stycznia: prelekcja o zwyczajach kujawskich i warsztaty w Muzeum Etnograficznego we Włocławku;
 • 1 lutego: Legenda Anny Wazówny: wycieczka do zamków w Brodnicy oraz Gołubiu-Dobrzyniu;
 • 2 lutego: Legendy z groty: wycieczka do groty solnej w Wieńcu Zdroju;
 • 3 lutego: Polskie legendy i baśnie – spektakl lub spotkanie poświęcone włocławskiej „Legendzie o cudownym pastorale”;
 • 6 lutego: spotkanie z rycerską grupą rekonstrukcyjną;
 • 7 lutego: Legenda o Piastach: Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie: wycieczka do Kruszwicy oraz Gniezna;
 • 8 lutego: warsztaty manualne - lepienie z gliny ulubionej postaci z legend i baśni;
 • 9 lutego: Legenda o Borucie - wycieczka do zamku w Łęczycy;
 • 10 lutego: Legenda o "Starej Remizie". Podsumowanie warsztatów z dziećmi.

Klub „Zazamcze”
termin: 30.01 – 10.02.2017 r.
godziny: 10.00 – 14.00
koszt: 80 zł/tydzień
wiek dzieci: 7 – 12 lat
maksymalnie: 40 osób

Klub „Zazamcze” podczas ferii zimowych w dniach zorganizuje zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat pn. "Naukowy zawrót głowy". Dzieci poznają tajemnice dźwięku na przykładzie instrumentów perkusyjnych, a także dowiedzą się, jak powstaje film, czym są najważniejsze wynalazki ludzkości. Poznają historię i obyczaje rycerskie. Wezmą udział w spotkaniach z chemikiem i fizykiem, którzy zaprezentują proste, domowe doświadczenia. Dla najmłodszych przygotowano również warsztaty kaligrafii w lukrze i czekoladzie, wycieczkę do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Rancza pod Olszyną. Na zakończenie odbędzie się bal przebierańców.

 • 30 stycznia: Ludzie listy piszą : sztuka pisania listów i kartek pocztowych. Warsztaty z kaligrafii na słodko w lukrze i czekoladzie. Pisanie listu gęsim piórem - zajęcia w Filii nr 3 MBP;
 • 31 stycznia: A to historia ! : opowieści o obyczajach i kulturze rycerskiej oraz pokazy zbroi i strojów rycerskich. Konkurs plastyczny;
 • 1 lutego: Kwasy czy zasady? : jak zrobić gumowe jajko, dlaczego mówimy, że dzieci rosną jak na drożdżach, a oliwa na wierzch wypływa. Spotkanie z chemikiem. Pokazy prostych domowych doświadczeń chemicznych;
 • 2 lutego: Od pomysłu do wynalazku : zapoznanie dzieci z najważniejszymi wynalazkami dla ludzkości. Giełda wynalazków - projektowanie przez dzieci własnych wynalazków;
 • 3 lutego: Wycieczka do Centrum Nowoczesności - Młyn Wiedzy w Toruniu;
 • 6 lutego: Ryzyk fizyk - dlaczego spada jabłko, włosy stają dęba, a woda jest dziurawa? Spotkanie z fizykiem. Pokazy prostych domowych doświadczeń fizycznych;
 • 7 lutego: Tajemnice dźwięku - strunowe, dęte, perkusyjne: poznajemy instrumenty muzyczne. Zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Konkurs muzyczny;
 • 8 lutego: Kamera, akcja, kręcimy!: jak powstaje film, nagrywanie filmów telefonem komórkowym. " Być jak ......." - konkurs postaci filmowych. Projekcja filmu;
 • 9 lutego: Wycieczka do Rancza pod Olszyną - ognisko, kulig /lub przejażdżki bryczką/;
 • 10 lutego: Bal przebierańców - zabawa taneczna na zakończenie ferii.

Klub „Łęg”
termin: 30.01-10.02.2017 r.
godziny: 10.00 – 14.00
koszt: bezpłatnie
wiek: 6-12 lat
maksymalnie: 25 osób

Program ramowy:

 • 30 stycznia: dzień organizacyjny;
 • 31 stycznia wyjście na basen;
 • 1 lutego: prezentacja wylosowanego państwa(historia, tradycje, zwyczaje);
 • 2 lutego: wyjście na lodowisko;
 • 3 lutego: Centrum Edukacji Ekologicznej;
 • 6 lutego: wyjście na buszowisko;
 • 7 lutego: angielski wtorek - zajęcia z lektorem j. angielskiego;
 • 8 lutego: kawiarenka Taktyk - CK "Browar B.";
 • 9 lutego: wyjście na basen;
 • 10 lutego: zakończenie ferii połączone z ogniskiem.

Ponadto: zabawy na śniegu, konkursy, warsztaty taneczne, spacery.


Galeria Sztuki Współczesnej
1 - 10 lutego 2017 r.
BESTIARIUSZ - warsztaty graficzne: Bestiariusz jako ilustracyjna opowieść o zwierzętach oparta na średniowiecznych legendach z różnych regionów Europy. Uczestnicy po zapoznaniu się z wybranymi fragmentami średniowiecznych podań będą projektować ilustracje przedstawiające fantastyczne stworzenia. Ilustracje będą wykonywane przy użyciu technik grafiki warsztatowej (linoryt, papieroryt, stempel).
Celem zajęć jest pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz rozwój umiejętności ilustrowania. Celem dodatkowym jest rozszerzenie wiedzy o wielowiekowych tradycjach kulturalnych Europy.
Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup półkolonijnych.

7 lutego o godzinie 10.00 zajęcia otwarte płatne 2 zł od osoby. Zapisy: 54 411 21 20. Grupy zorganizowane uiszczają opłatę 15zł (bilet grupowy).

Zapisane grupy:
30.01 – Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 osób (7-10 lat)
31.01 – Szkoła Podstawowa nr 10 – 15 osób (7-10 lat)
1.02 – Świetlica ZEFIR – 20 osób (6-16 lat)
3.02 – Hufiec Pracy – 10 osób
6.02 – Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 osób (10-13 lat)
7.02 – Zajęcia otwarte (zapisy od 27 stycznia)
8.02 – Fundacja ANWIL – 8 osób
10.02 – Szkoła Podstawowa nr 10 – 15 osób (10-13 lat).


Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza
Podczas ferii zimowych w filiach bibliotecznych MBP im. Z. Arentowicza we Włocławku dzieci i młodzież będą korzystały z księgozbioru podręcznego, gier planszowych, puzzli, książek-zabawek, audiobooków oraz bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu. Dostępne będą również materiały plastyczne.

W wybranych filiach bibliotecznych przeprowadzone zostaną zajęcia świetlicowe oraz zajęcia o charakterze edukacyjno-literackim. Będą to m.in.:

 • 30 stycznia godz. 10.00 ul. Warszawska 11/13 „Szlakiem baśni i legend” - zajęcia edukacyjno-literackie przygotowane dla grupy dzieci i młodzieży z CK Browar B. Klub „Stara Remiza”; w programie pokaz multimedialny, zajęcia edukacyjne, spotkanie autorskie z pisarką Reginą Zaleską – Wojciechowską.
 • 31 stycznia – 10 lutego godz. 10.00 „Każde dziecko to potrafi” - warsztaty manualno-plastyczne dla dzieci i opiekunów prowadzone przez członków Włocławskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Artystów „Pasja”;
 • 30 stycznia - 10 lutego godz. 11.00 – 13.00 Filia nr 3, ul. Toruńska 87 „100 pomysłów na zimową nudę”- warsztaty twórcze;
 • 7-10 lutego, godz. 11.00-12.00 Filia nr 6 ul. Żytnia 66/68 „Zabawa w teatr ''– zajęcia literacko – plastyczne (wspólne tworzenie dekoracji teatralnych, nauka animacji kukiełkami);
 • 1-3 oraz 7 lutego, godz. 10.00 Filia nr 11, ul. Łęgska 28 „Zimowe wydawnictwo biblioteczne” - zajęcia warsztatowe: nagrywanie audiobooka, tworzenie książki tradycyjnej. „Czytanie na dywanie” – głośne czytanie dla najmłodszych;
 • 30 stycznia - 10 lutego, godz. 10.00 -12.00 Filia Dziecięca nr 1, ul. Warszawska 11/13 "Zima, książka i ja" - zajęcia z edukacji czytelniczej z elementami plastyki i biblioterapii;
 • 30 stycznia - 10 lutego, godz. 10.00 -12.00 Filia Dziecięca nr 2, ul. Dziewińska 17 „Kocie opowieści” - zabawy czytelniczo - plastyczne w oparciu o literaturę dziecięcą.

Zajęcia przygotowane przez MBP oraz filie są bezpłatne.


Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego planuje podczas ferii następujące działania:

 • spektakle "Brzechwa dzieciom"- dla grup zorganizowanych i z wolnej sprzedaży (jeden tydzień ferii);
 • zajęcia warsztatowe: "Scenomania" i "Emisja głosu" (przez całe ferie);
 • "Teatr bez tajemnic"- historia budynku i jego zwiedzanie (każdego dnia ferii o 10.00).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij