Urząd Miasta Włocławek

Poprawa jakości środowiska miejskiego w mieście Włocławek

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


Poprawa jakości środowiska miejskiego w mieście Włocławek poprzez utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzację zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”

Dzięki pieniądzom ze środków europejskich, z Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014 - 2020, w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska”, możliwa będzie odnowa i modernizacja parku im. Henryka Sienkiewicza.


Projekt pod nazwą „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzację zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” dofinansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt realizacji projektu: 14 382 355,15 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 12 381 200,83

Wysokość dofinansowania: 10 524 020,70 PLN (co stanowi 85 % kosztu realizacji projektu)

Wkład własny projektu: 3 858 334,45 PLN

Priorytetem inwestycji jest utworzenie parku ze szczególną dbałością o zapewnienie różnorodnej szaty roślinnej i wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu dla stworzenia wielopiętrowego i wielogatunkowego układu zieleni. Zaplanowane w ramach projektu prace ziemne i zabiegi z zakresu gospodarki drzewostanem, a także renowacji terenów zieleni zapewniają realizację celów szczegółowych, tj. udostępnienie terenu dotąd wyłączonego z utrzymania i pielęgnacji, poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania terenu  przed osuwiskami i spływami wód podziemnych, a także uporządkowanie i wzbogacenie gatunkowe istniejącej szaty roślinnej. Działania te zapewniają realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego w zakresie: dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej - 6,83 ha oraz powierzchni terenów zieleni objętych pracami w ramach projektów 6,65 ha, jak i pozostałych wskaźników projektu. Tym samym realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji celu głównego jakim jest wzrost powierzchni terenów zieleni poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego na terenie miasta Włocławek.

Zadanie realizowane będzie przez konsorcjum firm: Zielony Ogród ze Słupna oraz Firma Remontowo Budowlana Lipowski z Płocka. Wykonawca na realizację prac ma 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od 18 grudnia 2017 r.

Planowa inwestycja ma się rozpocząć od ulicy Wysokiej i budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która docelowo będzie przechodzić przez cały park. W całym parku Sienkiewicza powstanie: nowa szata roślinna, częściowo zadaszony punkt widokowo-rekreacyjny, sieć ciągów pieszych, place zabaw dla dzieci oraz miejsca rodzinnej rekreacji. Na Słodowie, nieopodal miejskiego basenu, zostaną umocnione zbocza przed osuwaniem się mas ziemi, które wykorzystane będą jako siedziska dla rekreacji codziennej oraz podczas organizacji okolicznościowych imprez kulturalnych. Park wzbogaci się również o korty tenisowe, które pozwolą aktywnie spędzać wolny czas.


Zgodnie z umową o dofinasowanie projektu pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku", informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyciach finansowych. Informacje  o potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyciach finansowych można zgłaszać poprzez:

- specjalny adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij