W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

Znakujemy włocławskie zabytki

Zabytek chroniony prawemAkcja pn.: „Znakujemy włocławskie zabytki”, zapoczątkowana w 2013 roku przez Prezydenta Miasta Włocławek we współpracy z właścicielami zabytków i w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ma na celu oznakowanie włocławskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego znakiem informującym o tym, że zabytek ten podlega ochronie.

Przedsięwzięcie wynikało z faktu, że dotychczas znaki nie były jednakowe, miały różną wielkość, były wykonane z różnorodnych materiałów, często umieszczone niezgodnie z ustaleniami Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część z nich została zniszczona lub skradziona. Mieszkańcy i turyści nie zawsze mieli świadomość, że przechodzą obok obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. W 2013 roku wszyscy właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków zostali zaproszeni do udziału w akcji. W odpowiedzi zostały złożone przez właścicieli 42 kompletne wnioski o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Na podstawie uzyskanych pozytywnych opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Prezydent Miasta Włocławek wydał stosowne decyzje administracyjne. W konsekwencji ze środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Włocławek wykonano 65 sztuk znaków, z których aż 57 sztuk zamontowano na zabytkach w 2013 roku. W kolejnych latach umieszczono 7 sztuk znaków.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259), informuje, że akcja pn.: „Znakujemy włocławskie zabytki” odbywa się co roku.

Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procedury właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, położonego na terenie miasta Włocławek, powinien w terminie do dnia 10 lutego roku, w którym planuje umieścić na zabytku przedmiotowy znak, złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców - Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B) wypełniony i kompletny wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej w kwocie 10 zł (w przypadku, gdy opłata jest wymagana). Wniosek może wypełnić jeden współwłaściciel w imieniu i za pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli. W sytuacji, gdy wniosek będzie składał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną urzędowo dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w wysokości 17 zł).

Wzór wniosku jest również dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców - Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B przy Zielonym Rynku 11/13) lub w Biuletynie Informacji Publicznej w Kartach Usług Wydziału Urbanistyki i Architektury (karta UA20).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 pokój nr 408 (IV piętro) lub pod nr tel. 54 414 43 35.


Do pobrania:
Ustalenia WKZ dotyczące umieszczania znaku
Wniosek o umieszczenie znaku informującego o tym że zabytek ten podlega ochronie (DOC)
Wniosek o umieszczenie znaku informującego o tym że zabytek ten podlega ochronie (PDF)

Facebook